Związki zawodowe

o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
Cena 160.49 zł Katalogowa 189 zł

Książka zawiera omówienie zmian w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych a także niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Autor przedstawił istotne zmiany w prawie związkowym, odwołując się do orzecznictwa sądowego i najnowszej literatury. Wśród najważniejszych zagadnień można wskazać:
zmiany w zakresie prawa do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych – rozszerzenie tego prawa na osoby wykonujące pracę zarobkową;
zakres reprezentacji związku zawodowego;
obowiązki rejestracyjne związku;
prawa i obowiązki członków związku zawodowego;
uprawnienia zakładowej organizacji związkowej;
reprezentatywność związków zawodowych;
ochrona działaczy związkowych;
obowiązki pracodawcy wobec zakładowej organizacji związkowej.
Opracowanie uzupełniono tekstem ustawy o związkach zawodowych z oznaczonymi ostatnimi zmianami oraz tekstem ustawy nowelizującej z dnia 5 lipca 2018 r.