Zrozumieć sprawozdanie finansowe

Cena 32.10 zł Katalogowa 42 zł

Książka jest nową zaktualizowaną i znacznie rozszerzoną wersją pozycji W jaki sposób czytać sprawozdanie finansowe, która znajduje się na rynku od 2008 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Autorka odpowiada w niej na pytania, jakie najczęściej stawiają sobie czytelnicy sprawozdania finansowego, a więc:
- co to jest sprawozdanie finansowe,
- kto sporządza sprawozdanie finansowe i kto odpowiada za jego rzetelność,
- kto bada sprawozdanie finansowe,
- kto i w jakim celu korzysta z informacji w nim zawartych,
- jakich informacji dostarcza bilans, rachunek zysków i strat,
- jakich informacji dostarcza rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a jakich sprawozdanie z działalności,
- w jaki sposób ocenić kondycję firmy na podstawie sprawozdania finansowego,
- o czym nie informuje sprawozdanie finansowe.