Źródła finansowania NGO

Cena 110.10 zł Katalogowa 147 zł

Niniejsza Książka przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych, tj. głównie stowarzyszeń i fundacji, w tym organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP). Jej celem jest ukazanie zasad i warunków korzystania z poszczególnych źródeł a także rozliczania otrzymanych środków.