Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Cena 44.93 zł Katalogowa 59 zł

Podręcznik prawniczy Zobowiązania część ogólna obejmuje problematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:

- naprawienia szkody,
- świadczeń pieniężnych,
- umów zobowiązaniowych
- czynów niedozwolonych oraz
- bezpodstawnego wzbogacenia.
Trzynaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. Podręcznik zawiera zmiany w regulacji prawnej dotyczącej walutowości świadczeń pieniężnych, odsetek a także kontroli wzorów umownych.