Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2017

Cena 98.43 zł Katalogowa 129 zł

Książka zawiera zmiany w klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie w od 1.1.2017 roku. W dniu 1.1.2017 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1121). W nowelizacji dokonano szeregu istotnych zmian dla struktury dochodów i wydatków budżetów JST. Do najważniejszych zmian w budżetach JST należy obszerna restrukturyzacja i rozbudowa dotychczasowych działów i rozdziałów dotyczących dochodów i wydatków z zakresu polityki społecznej, w tym pomocy społecznej. Zadania te w dotychczasowych budżetach występowały w dziale „852 – Pomoc społeczna” a także w dziale „853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”. Od 1.1.2017 r. część z nich będzie się klasyfikować do nowych pozycji rozdziałowych w nowym dziale „855 – Rodzina”.
Ponadto w dniu 19.9.2016 weszła w życie nowelizacja z 15.9.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1504). Zmiany polegają na dodaniu do załączników do tego rozporządzenia dwóch pozycji dotyczących wpływów budżetowych.

Rozporządzenie to weszło w życie 19.9.2016 r. z mocą od:
- 1.8.2016 r. - w przypadku zmiany w załączniku nr 2;
- 1.9.2016 r. - w przypadku zmiany w załączniku nr 3.

W książce Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2017 przedstawiamy:
- Szczegółowe omówienie zmian związanych z nowelizacją rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
- Zaktualizowany, w wersji na 1.1.2017 r., tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
- Omówienie funkcji klasyfikacji w jej praktycznym stosowaniu
- Przedstawienie budowy i funkcjonowania klasyfikacji budżetowej - zasady doboru podziałek klasyfikacyjnych
- wybrane odpowiedzi na wybrane pytania z zakresu klasyfikacji budżetowej dotyczące m.in. Centrów Usług Wspólnych, czy też pomocy społecznej.