Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Cena 85.31 zł Katalogowa 119 zł

Książka zawiera nowelizację w zakresie instytucji zbiegu egzekucji wprowadzoną do kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego a także niektórych innych ustaw, która z dniem 8 września 2016 r. zmieni dotychczasowy model eliminacji zbiegu egzekucji.
W książce omówiono najczęściej pojawiające się problemy na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego oraz wskazano tok postępowania i sposób eliminacji zbiegu egzekucji w zależności od sytuacji procesowej. Autor analizuje w niej instytucje:
- zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej,:
- zbiegu egzekucji sądowych,:
- zbiegu egzekucji administracyjnych,:
- zbiegu egzekucji i zabezpieczenia.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników sądowych i administracyjnych organów egzekucyjnych oraz sędziów i referendarzy sądowych wydających orzeczenia w przedmiocie rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej. Może ona również zainteresować przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych i pracowników naukowych.