Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik

Cena 100.57 zł Katalogowa 136,5 zł

Przywołane w książce o pracy tymczasowej przez autorkę przykłady, orzecznictwo sądowe, a także rozdział „pytania i odpowiedzi” pomogą lepiej zrozumieć przedstawiane zagadnienia. W książce zawarto również ujednolicony tekst ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowychPraca tymczasowa zyskuje ca także większą popularność. Zastosowanie obecnych regulacji często budzi wątpliwości osób korzystających z tej formy zatrudnienia, zarówno po stronie agencji, pracodawców, a także samych pracowników tymczasowych.
W książce Zatrudnianie pracowników tymczasowych Czytelnik odnajdzie odpowiedzi na wiele problematycznych pytań związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Autorka, specjalistka z zakresu prawa pracy, omawia m.in.:
- okoliczności wyłączające opcja skorzystania z pracy tymczasowej;
- obowiązek przedłużenia umowy z pracownicą tymczasową do dnia porodu;
- zasady ustalania wysokości wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy;
- możliwość rezygnacji pracodawcy użytkownika z pracownika tymczasowego;
- elementy świadectwa pracy pracownika tymczasowego;
- prawa i obowiązki pracownika, a także podział obowiązków między pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej;
- zakres odpowiedzialności pracownika tymczasowego, pracodawcy użytkownika oraz agencji pracy tymczasowej.