Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Cena 144.66 zł Katalogowa 169 zł

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki zasad wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka dokonała w niej zestawienia zasad zawartych w polskiej ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z zasadami przyjętymi przez niemieckiego ustawodawcę w Verwaltungsgerichtsordnung