Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Cena 109.13 zł Katalogowa 149 zł

Oleksyn zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Książka w sposób kompleksowy ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi

W czwartym, zaktualizowanym i rozszerzonym, wydaniu książki, która w sposób kompleksowy ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawiono:

- istotę i ewolucję zarządzania kadrami,
- podmioty, funkcje i struktury ZZL we współczesnych dużych organizacjach,
- zarządzanie kompetencjami a także rozwój zawodowy,
- kształtowanie, racjonalizację i restrukturyzację zatrudnienia,
- adaptację społeczno-zawodową ludzi w organizacji,
- motywowanie, systemy wynagradzania i zasady ich budowy,
- wymiarowanie pracy i ocenę pracowników,
- kulturę i etykę organizacji w kontekście ZZL,
- najważniejsze wyzwania ZZL mające w dużym stopniu charakter zewnętrzny.

Autorowi udało się pogodzić szerokie i dogłębne ujęcie tematu z przystępną formą oraz klarownością wywodu - przy opisie zagadnień często złożonych, niejednoznacznych i kontrowersyjnych. Cennym uzupełnieniem książki jest obszerny słownik wyjaśniający pojęcia związane z ZZL.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla zarządzających organizacjami, menedżerów i specjalistów personalnych, konsultantów, pracowników naukowych, studentów i słuchaczy wydziałów zarządzania i ekonomii na studiach trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia, a także dla innych osób zainteresowanych tematyką ZZL.