Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor

Dodruk książki
Cena 143.37 zł Katalogowa 189 zł

Michael Armstrong zarządzanie zasobami ludzkimi, zzl, hr

Kluczowa pozycja z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Opisano w niej wszystkie najważniejsze obszary tej dziedziny

Podręcznik Michaela Armstronga i Stephena Taylora jest kluczową pozycją z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują wszystkie najważniejsze obszary tej dziedziny, takie W jaki sposób rekrutacja, zarządzanie kapitałem ludzkim, wynagradzanie, zaangażowanie pracowników, polityka kadrowa, bezpieczeństwo i higiena pracy a także wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na wyniki organizacji.

Nowe wydanie tego dzieła uzupełniono o następujące zagadnienia:

- międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi,
- wynagradzanie specjalnych grup pracowników,
- wyniki nowych projektów badawczych ukazujących funkcjonowanie ZZL w praktyce.

W każdym rozdziale wyszczególniono kluczowe pojęcia i terminy z zakresu ZZL oraz sformułowano pytania pozwalające zarówno studentom, jak i praktykom zweryfikować zdobytą wiedzę.