Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Cena 123.04 zł Katalogowa 169 zł

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze, niemające praktycznie konkurencji w sektorze prywatnym. Akredytacja podmiotów leczniczych oznacza: branżowość oceny, finansowanie ze środków publicznych w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń, wpisanie w system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali). Książka prezentuje praktyczne podejście do funkcjonowania takich placówek, w tym m.in.:

- zarządzanie informacją i finansami szpitala,
- standardy pracy lekarzy i pielęgniarek,
- wymogi formalno-prawne udzielania świadczeń medycznych,
- farmakoterapię a także stosowanie terapii uporczywej,
- prawa pacjenta.

Opracowanie zostało wzbogacone o wzory dokumentów, opisy procesów i projekty procedur przygotowujące szpitale do akredytacji.

Książka przeznaczona jest dla menadżerów ochrony zdrowia różnego szczebla. Zainteresuje także lekarzy i pielęgniarki.