Zarządzanie pochodzeniem towarów w działalności eksportowej przedsiębiorstwa

Cena 70.97 zł Katalogowa 99 zł

W książce omówiono teoretyczne i praktyczne obszary wykorzystywania reguł pochodzenia towarów w zarządzaniu działalnością eksportową przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę poświęcono budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu regulacji celnych dotyczących pochodzenia eksportowanych towarów.
Książka Zarządzanie pochodzeniem towarów w działalności eksportowej przedsiębiorstwa jest przeznaczona dla menedżerów wysokiego i średniego szczebla w firmach eksportujących towary poza Unię Europejską a także przedsiębiorców produkujących towary. Zainteresuje również doradców podatkowych, agentów celnych i pracowników służby celnej.