Zarządzanie zasobami ludzkimi podręczniki

Inaczej zarządzanie personelem metoda kierowania ludźmi. Liderzy, którzy kogokolwiek inspirują, myślą, działają i komunikują się z innymi z pominięciem ogólnodostępnych schematów. Każdy z nas może zdobyć tę umiejętność. Zapoznaj się z książkami z zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie HR - Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Zobacz Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Difin Isbn 9788380855175 Wydanie 2017

Książka jest poświęcona wybranym procesom zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Przygotowana została jako podręcznik dla osób, które odpowiadają za te procesy w organizacji, i tych, które chcą przygotować się do pracy w dz ...

Zobacz Kultura organizacyjna Diagnoza i zmiana Model wartości konkurujących
Kultura organizacyjna Diagnoza i zmiana Model wartości konkurujących

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480799 Wydanie 2015

Nowe, zmienione wydanie bestsellerowej książki zawiera opis zweryfikowanej, wielokrotnie sprawdzonej metody przeprowadzenia wnikliwej analizy kultury organizacji i jej zmiany w pożądanym kierunku. Teoretyczną podstawą tej metody jest tzw. model ...

Zobacz Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów
Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380920736 Wydanie 2016

Książka z mediacji może służyć jako podręcznik podczas seminariów i programów szkoleniowych w dziedzinie mediacji i negocjacji, rozwiązywania konfliktów, prawa, działalności gospodarczej, zarządzania, planowania, opieki społecznej, dor ...

Zobacz Unormowania compliance w korporacjach
Unormowania compliance w korporacjach

Wolters Kluwer Isbn 9788381077866 Wydanie 2017

Praktyka wskazuje ogromne zainteresowanie compliance wśród przedsiębiorców wprowadzających systemy zarządzania ryzykiem braku zgodności. Nie ma jednak usystematyzowanej wiedzy na ten temat. Książka uzupełnia tę lukę, odsyłając do rozwi ...

Zobacz Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym
Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076487 Wydanie 2017

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze, niemające praktycznie konkurencji w sektorze prywatnym. Akredytacja podmiotów leczniczych oznacza: branżowość oceny, finansowanie ze środków publicz ...

Zobacz Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Wolters Kluwer Isbn 9788380923683 Wydanie 2016

W czwartym, zaktualizowanym i rozszerzonym, wydaniu książki, która w sposób kompleksowy ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawiono:- istotę i ewolucję zarządzania kadrami,- podmioty, funkcje i struktury ZZL we współcz ...

Zobacz Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325589462 Wydanie 2017

Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania podstawowych zagadnień problematyki internacjonalizacji ...

Zobacz Zarządzanie kompetencjami
Zarządzanie kompetencjami

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432255 Wydanie 2014

Książka zawiera kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania. Opisano w niej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej między innymi takie kwesti ...

Zobacz Zasady zarządzania Koźmiński
Zasady zarządzania Koźmiński

Wolters Kluwer Polska Isbn 978832643396 Wydanie 2014

Podręcznik Zasady zarządzania przygotowany został przez grono naukowców i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, z jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich uczonych z zakresu nauk o zarządzaniu, profesorem Andrzejem K. Koźmiński ...

Zobacz Kompetencje społeczne
Kompetencje społeczne

Wolters Kluwer Isbn 9788326443640 Wydanie 2016

Kompetencje interpersonalne to jedne z ważniejszych kompetencji zawodowych. Pomagają pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Książka stanowi praktyczne wprowadzenie w zagadnienia po ...