Zarządzanie zasobami ludzkimi podręczniki

Inaczej zarządzanie personelem metoda kierowania ludźmi. Liderzy, którzy kogokolwiek inspirują, myślą, działają i komunikują się z innymi z pominięciem ogólnodostępnych schematów. Każdy z nas może zdobyć tę umiejętność. Zapoznaj się z książkami z zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie HR - Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Zobacz Prawo pracy dla kadry zarządzającej
Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611505 Wydanie 2017

W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscyplinarnym, zastosowanie wypowiedzeń zmieniającyc ...

Zobacz Zasady zarządzania Koźmiński
Zasady zarządzania Koźmiński

Wolters Kluwer Polska Isbn 978832643396 Wydanie 2014

Podręcznik Zasady zarządzania przygotowany został przez grono naukowców i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, z jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich uczonych z zakresu nauk o zarządzaniu, profesorem Andrzejem K. Koźmiński ...

Zobacz Kompetencje społeczne
Kompetencje społeczne

Wolters Kluwer Isbn 9788326443640 Wydanie 2016

Kompetencje interpersonalne to jedne z ważniejszych kompetencji zawodowych. Pomagają pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Książka stanowi praktyczne wprowadzenie w zagadnienia po ...

Zobacz Negocjacje analiza i wspomaganie decyzji
Negocjacje analiza i wspomaganie decyzji

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380920699 Wydanie 2016

Książka powinna zainteresować naukowców i studentów podejmujących prace w zakresie analizy aplikacyjności metod i narzędzi wspomagania decyzji. Może być także wartościowym materiałem pomocniczym na zajęciach z negocjacji dla studentów ...

Zobacz Zarządzanie talentami w organizacji
Zarządzanie talentami w organizacji

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499784 Wydanie 2016

Coraz więcej firm opracowuje i wdraża programy tworzone z myślą o utalentowanych pracownikach. W gospodarce opartej na wiedzy zarządzanie talentami jest nie tylko kolejnym działaniem w ramach funkcji personalnej, lecz także składnikiem strate ...

Zobacz Jednominutowy menedżer i przywództwo CD
Jednominutowy menedżer i przywództwo CD

MT Biznes Isbn 9788361732099 Wydanie 2015

Jednominutowy Menedżer i przywództwo w jasny i prosty sposób uczy menedżerów sztuki Przywództwa Sytuacyjnego prostego systemu, w którym nie uznaje się tradycyjnej postawy, polegającej na traktowaniu wszystkich podwładnych w ten sam sposób. ...

Zobacz Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu Czakon
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu Czakon

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493270 Wydanie 2015

Obecne, trzecie wydanie książki wzbogaca wcześniejsze treści o nowe tematy, m.in. stawianie problemów naukowych, oryginalność badań, kryteria oceny rygoru metodycznego, wprowadzenie do badań jakościowych i ilościowych, a także badań oper ...

Zobacz Strategiczne zarządzanie marką Keller
Strategiczne zarządzanie marką Keller

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480294 Wydanie 2015

Co sprawia, że niektóre marki od wielu lat niezmiennie rosną w siłę, a inne - nawet jeśli odniosły spektakularny sukces - upadają? Dlaczego jedne są w stanie przetrwać największe zawirowania gospodarcze i społeczne, a drugie nie potrafią ...

Zobacz Dlaczego motywowanie ludzi nie działa i co działa
Dlaczego motywowanie ludzi nie działa i co działa

MT Biznes Isbn 9788377469781 Wydanie 2015

Rewolucja w zarządzaniu motywacją! Susan Fowler, badaczka problemu przywództwa, doskonała konsultantka i coach, przekonuje nas, abyśmy w końcu przestali próbować motywować ludzi! Nie dość, że jest to frustrujące dla obu stron, to jeszcze ...

Zobacz Jak upadają giganci
Jak upadają giganci

MT Biznes Isbn 9788377469149 Wydanie 2015

Upadku można uniknąć. Upadek można przewidzieć. Upadkowi można zapobiec. Obserwując ponury krajobraz usiany zgliszczami niegdyś wielkich, a dziś upadłych przedsiębiorstw Jim Collins zaczyna się zastanawiać: Jak to się dzieje, że giganc ...