Zarządzanie zasobami ludzkimi podręczniki

Inaczej zarządzanie personelem metoda kierowania ludźmi. Liderzy, którzy kogokolwiek inspirują, myślą, działają i komunikują się z innymi z pominięciem ogólnodostępnych schematów. Każdy z nas może zdobyć tę umiejętność. Zapoznaj się z książkami z zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie HR - Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Zobacz Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym
Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076487 Wydanie 2017

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze, niemające praktycznie konkurencji w sektorze prywatnym. Akredytacja podmiotów leczniczych oznacza: branżowość oceny, finansowanie ze środków publicz ...

Zobacz Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Wolters Kluwer Isbn 9788380923683 Wydanie 2016

W czwartym, zaktualizowanym i rozszerzonym, wydaniu książki, która w sposób kompleksowy ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawiono:- istotę i ewolucję zarządzania kadrami,- podmioty, funkcje i struktury ZZL we współcz ...

Zobacz Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325589462 Wydanie 2017

Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania podstawowych zagadnień problematyki internacjonalizacji ...

Zobacz Zarządzanie kompetencjami
Zarządzanie kompetencjami

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432255 Wydanie 2014

Książka zawiera kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania. Opisano w niej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej między innymi takie kwesti ...

Zobacz Zasady zarządzania Koźmiński
Zasady zarządzania Koźmiński

Wolters Kluwer Polska Isbn 978832643396 Wydanie 2014

Podręcznik Zasady zarządzania przygotowany został przez grono naukowców i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, z jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich uczonych z zakresu nauk o zarządzaniu, profesorem Andrzejem K. Koźmiński ...

Zobacz Kompetencje społeczne
Kompetencje społeczne

Wolters Kluwer Isbn 9788326443640 Wydanie 2016

Kompetencje interpersonalne to jedne z ważniejszych kompetencji zawodowych. Pomagają pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Książka stanowi praktyczne wprowadzenie w zagadnienia po ...

Zobacz Negocjacje analiza i wspomaganie decyzji
Negocjacje analiza i wspomaganie decyzji

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380920699 Wydanie 2016

Książka powinna zainteresować naukowców i studentów podejmujących prace w zakresie analizy aplikacyjności metod i narzędzi wspomagania decyzji. Może być także wartościowym materiałem pomocniczym na zajęciach z negocjacji dla studentów ...

Zobacz Zarządzanie talentami w organizacji
Zarządzanie talentami w organizacji

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499784 Wydanie 2016

Coraz więcej firm opracowuje i wdraża programy tworzone z myślą o utalentowanych pracownikach. W gospodarce opartej na wiedzy zarządzanie talentami jest nie tylko kolejnym działaniem w ramach funkcji personalnej, lecz także składnikiem strate ...

Zobacz Jednominutowy menedżer i przywództwo CD
Jednominutowy menedżer i przywództwo CD

MT Biznes Isbn 9788361732099 Wydanie 2015

Jednominutowy Menedżer i przywództwo w jasny i prosty sposób uczy menedżerów sztuki Przywództwa Sytuacyjnego prostego systemu, w którym nie uznaje się tradycyjnej postawy, polegającej na traktowaniu wszystkich podwładnych w ten sam sposób. ...

Zobacz Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu Czakon
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu Czakon

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493270 Wydanie 2015

Obecne, trzecie wydanie książki wzbogaca wcześniejsze treści o nowe tematy, m.in. stawianie problemów naukowych, oryginalność badań, kryteria oceny rygoru metodycznego, wprowadzenie do badań jakościowych i ilościowych, a także badań oper ...