Zarządzanie zasobami ludzkimi podręczniki

Inaczej zarządzanie personelem metoda kierowania ludźmi. Liderzy, którzy kogokolwiek inspirują, myślą, działają i komunikują się z innymi z pominięciem ogólnodostępnych schematów. Każdy z nas może zdobyć tę umiejętność. Zapoznaj się z książkami z zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie HR - Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Zobacz Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor
Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481628 Wydanie 2016

Podręcznik Michaela Armstronga i Stephena Taylora jest kluczową pozycją z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują wszystkie najważniejsze obszary tej dziedziny, takie jak rekrutacja, zarządzanie kapitałem ludzkim, wynagradzanie ...

Zobacz Prawo pracy dla kadry zarządzającej
Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611505 Wydanie 2017

W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscyplinarnym, zastosowanie wypowiedzeń zmieniającyc ...

Zobacz Tutoring Teoria praktyka studia przypadków
Tutoring Teoria praktyka studia przypadków

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249690 Wydanie 2018

Tutoring jako metoda edukacji spersonalizowanej, traktująca rozwój podopiecznego holistycznie, staje się coraz bardziej popularna. W opinii jej prekursorów oraz praktyków jest ona szansą na powrót do źródeł edukacji i odnowienie relacji mis ...

Zobacz Sztuka manipulacji Stelmach
Sztuka manipulacji Stelmach

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600026 Wydanie 2018

Sztuka manipulacji Stelmach ...

Zobacz Mediacje i negocjacje w sferze publicznej
Mediacje i negocjacje w sferze publicznej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381244442 Wydanie 2018

Mediacje i negocjacje w sferze publicznej. Kompleksowe opracowanie dotyczące prawnych, społecznych, psychologicznych, kulturowych uwarunkowań prowadzenia negocjacji i mediacji. ...

Zobacz Meritum HR Marciniak
Meritum HR Marciniak

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246927 Wydanie 2018

Wśród nowości w trzecim wydaniu znajdują się m.in.:- rozbudowane omówienie funkcji personalnej HR: analiza wiarygodności działów HR, wykorzystania w praktyce danych zbieranych i przetwarzanych przez działy HR, ram prawnych, w jakich działa ...

Zobacz MERITUM HR HUMAN RESOURCES
MERITUM HR HUMAN RESOURCES

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246927 Wydanie 2018

Profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W sposób przystępny przedstawia zagadnienia związane z podstawowymi czynno ...

Zobacz Mediacje Teoria i praktyka
Mediacje Teoria i praktyka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381241908 Wydanie 2018

Przedstawiana publikacja jest najobszerniejszym na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem mediacji. Autorzy - wykładowcy akademiccy i mediatorzy współpracujący z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji U ...

Zobacz Techniki decyzyjne i organizatorskie
Techniki decyzyjne i organizatorskie

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 8388166549 Wydanie 2003

Książka poświęcona jest technikom decyzyjnym i organizatorskim, czyli szczegółowo opisanym sposobom postępowania nadającym się do wielokrotnego wykorzystania w decydowaniu i organizowaniu, i została pomyślana jako podręcznik towarzyszący ...

Zobacz Zarządzanie kompetencjami Teoria i praktyka
Zarządzanie kompetencjami Teoria i praktyka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240475 Wydanie 2017

Książka jest też bogatym źródłem wiedzy dla teoretyków zarządzania, studentów i wykładowców. Zainteresuje także osoby luźniej związane z zarządzaniem, które chciałyby pełniej zrozumieć to, co się dzieje w ich organizacjach i w ich ...