Zarządzanie zasobami ludzkimi podręczniki

Inaczej zarządzanie personelem metoda kierowania ludźmi. Liderzy, którzy kogokolwiek inspirują, myślą, działają i komunikują się z innymi z pominięciem ogólnodostępnych schematów. Każdy z nas może zdobyć tę umiejętność. Zapoznaj się z książkami z zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie HR - Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Zobacz Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie kapitałem ludzkim

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583183 Wydanie 2019

Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym pytaniem prowadzonego postępowania badawczego ...

Zobacz Jednoosobowa firma
Jednoosobowa firma

BL Info Polska Isbn 9788389537942 Wydanie 2019

Jednoosobowa firma to poradnik dla osób, które chcą założyć własną małą firmę i samodzielnie ją prowadzić. Poradnik ten spotkał się z bardzo pozytywnymi opiniami Czytelników. Jest on wykorzystywany jako podstawowy materiał szkoleniow ...

Zobacz Rozwiązywanie konfliktów Praktyczny poradnik dla pracodawców i menedżerów
Rozwiązywanie konfliktów Praktyczny poradnik dla pracodawców i menedżerów

BL Info Polska Isbn 9788389537829 Wydanie 2019

Ile kosztują firmę konflikty pomiędzy jej pracownikami? z jakiego powodu w Twojej firmie dochodzi do konfliktów? Jakie zachowanie sprzyja powstawaniu konfliktów? Kiedy należy interweniować? Jak pogodzić skłóconych pracowników? Jak zapobieg ...

Zobacz Prawo pracy dla kadry zarządzającej
Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611505 Wydanie 2017

W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscyplinarnym, zastosowanie wypowiedzeń zmieniającyc ...

Zobacz Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor
Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481628 Wydanie 2016

Podręcznik Michaela Armstronga i Stephena Taylora jest kluczową pozycją z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują wszystkie najważniejsze obszary tej dziedziny, takie jak rekrutacja, zarządzanie kapitałem ludzkim, wynagradzanie ...

Zobacz Tutoring Teoria praktyka studia przypadków
Tutoring Teoria praktyka studia przypadków

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249690 Wydanie 2018

Tutoring jako metoda edukacji spersonalizowanej, traktująca rozwój podopiecznego holistycznie, staje się coraz bardziej popularna. W opinii jej prekursorów oraz praktyków jest ona szansą na powrót do źródeł edukacji i odnowienie relacji mis ...

Zobacz Sztuka manipulacji Stelmach
Sztuka manipulacji Stelmach

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600026 Wydanie 2018

Sztuka manipulacji Stelmach ...

Zobacz Mediacje i negocjacje w sferze publicznej
Mediacje i negocjacje w sferze publicznej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381244442 Wydanie 2018

Mediacje i negocjacje w sferze publicznej. Kompleksowe opracowanie dotyczące prawnych, społecznych, psychologicznych, kulturowych uwarunkowań prowadzenia negocjacji i mediacji. ...

Zobacz Meritum HR Marciniak
Meritum HR Marciniak

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246927 Wydanie 2018

Wśród nowości w trzecim wydaniu znajdują się m.in.:- rozbudowane omówienie funkcji personalnej HR: analiza wiarygodności działów HR, wykorzystania w praktyce danych zbieranych i przetwarzanych przez działy HR, ram prawnych, w jakich działa ...

Zobacz MERITUM HR HUMAN RESOURCES
MERITUM HR HUMAN RESOURCES

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246927 Wydanie 2018

Profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W sposób przystępny przedstawia zagadnienia związane z podstawowymi czynno ...