Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów

Planowanie i rozliczanie czasu pracy zespołu

Książka zawiera odrębne omówienia dotyczące czasu pracy w placówkach handlowych po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele od 1.3.2018 r. i pod tym kątem jest pierwszym na rynku tak szerokim omówieniem tej ciągle nowej i budzącej wątpliwości tematyki.
Poradnik ułatwiający zarządzanie czasem pracy w zespole, którym kieruje menager. W książce pokazano W jaki sposób zaplanować i rozliczyć czas pracy w różnych okresach czasu – miesiącu, okresie rozliczeniowym i roku. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy na skomplikowany temat, jakim jest czas pracy. Książka jest obszerna, gdyż proces zarządzania czasem pracy podzielono na etapy, uwzględniając zaangażowanie w nie kadry zarządzającej.