Zarys finansów publicznych i prawa finansowego

Cena 51.35 zł Katalogowa 69 zł

Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych podatków), prawa celnego, prawa bankowego, prawa dewizowego, a także naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kontroli skarbowej i odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Przejrzysty układ a także pytania kontrolne ułatwią Czytelnikom przyswojenie zawartych w książki treści. SERIA AKADEMICKA