ZAPROSZENIE NA POGRZEB

Cena 21.39 zł Katalogowa 29,99 zł

Zamierzeniem niniejszej książki nie jest krzewienie niechęci wobec obowiązującej tradycji, a tym bardziej godzenie w czyjeś uczucia, zwłaszcza religijne. Książka ta jest jedynie przykładem tego, że życie w ustalonych warunkach brzegowych jakiejkolwiek dziedziny bytu, nie oznacza, że nie można próbować ich zmieniać. A w tym konkretnym przypadku jest próbą wytyczenia nowego toru w praktykowaniu obrzędów pogrzebowych. Jej odbiór natomiast zależy od indywidualnych cech czytelnika, w tym jego dystansu do życia, śmierci i samego siebie.