Prawo rzymskie - zapowiedź

Zobacz Prawo rzymskie
Prawo rzymskie

Kolańczyk Kazimierz LexisNexis Polska Isbn 8373340319 Wydanie 2007

Podręcznik uniwersytecki jest porównaniem omawianych instytucji prawa rzymskiego z polskim prawem cywilnym i procedurą. Całość zaopatrzono w słowniczek terminów łacińskich. Książka składa się z siedmiu części: Zagadnienia wstępne; Rzymski proces cywilny; Prawo os ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Andrzej Kidyba Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076371 Wydanie 2017

Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. ...

Zobacz MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy
MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy

Maciej Ambroziewicz Edward Kołodziejczyk Andrzej Kowerski Magdalena Stojek Siwińska Ryszard Celeda Jerzy Wroński Józef Gierasimiuk Jaromir Grabowski Waldemar Leszek Krupa Adam Maciej Pietrzak Józef Witczak Kazimierz Żurawski Jerzy Żurek Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077767 Wydanie 2017

Nowości w wydaniu 2017:- omówienie zmienionych regulacji Kodeksu pracy dotyczących obowiązkowych badań wstępnych pracowników (przesłanki zwalniające z tego obowiązku);- nowe wzory skierowania na badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskiego;- zmiany w skierowaniu na b ...

Zobacz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017

Artur Hołda Łukasz Chmielecki Iwona Czauderna Szymon Dąbek Maja Fabrowska Bogdan Gajos Małgorzata Kadłubaj Łukasz Klimczyk Ewa Komorowska Paweł Ożga Marek Piotrowski Marek Przybylski Jacek Pukaluk Marek Rotkiewicz Michał Sroczyński Anna Staszel Wojciech Studnicki Jadwiga Szczotka Katarzyna Trzpioła Tadeusz Waślicki Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281485 Wydanie 2017

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017. Sprawozdanie finansowe po zmianach. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik ...

Zobacz Zobowiązania część szczegółowa Brzozowski
Zobowiązania część szczegółowa Brzozowski

Wojciech Kocot Adam Brzozowski Jacek Jastrzębski Maciej Kaliński Elżbieta Skowrońska Bocian Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240079 Wydanie 2017

Kontynuacja wykładu z zakresu części ogólnej zobowiązań i podręcznika Zobowiązania. Część ogólna. W usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiono w nim zagadnienia związane z treścią i wykonywaniem zobowiązaniowych umów nazwanych, w tym zawieranych z udzi ...

Zobacz Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

Fedak Zdzisław Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251171 Wydanie 2017

Już w listopadzie w sprzedaży najnowsze wydanie książki wydawnictwa Rachunkowość - Zamknięcie roku 2017. Wysyłka zakupionej książki nastąpi zaraz po wydaniu. Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2017 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. N ...

Zobacz VAT w samorządach
VAT w samorządach

Agnieszka Bieńkowska Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077811 Wydanie 2017

Kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń. W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:- - opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych i dochodów uzy ...

Zobacz Sporządzanie umów elektronicznych Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo
Sporządzanie umów elektronicznych Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo

Jacek Gołaczyński Aneta Arkuszewska Sandra Gil Bogna Kaczorowska Aleksandra Klich Damian Klimas Agnieszka Lewestam Rodziewicz Anna Materla Katarzyna Smyk Anna Sojat Marek Zalisko Aneta Zwolińska Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598730 Wydanie 2017

Publikacja to praktyczny komentarz kompleksowo omawiający problematykę sporządzania umów elektronicznych.Opracowanie składa się z praktycznego komentarza, wzorów umów oraz wykazów najważniejszych orzeczeń z prezentowanej tematyki.W książce Sporządzanie umów elektro ...

Zobacz Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych

Mariusz Olężałek Metodyki Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280730 Wydanie 2017

zawiera niezwykle cenne i interesujące wskazówki praktyczne dotyczące wypadków oraz kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego), a także problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Proc ...

Zobacz Zarządzanie ryzykiem cen transferowych
Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Milena Kaniewska-Środecka Podatki w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280280 Wydanie 2017

Publikacja o zarządzaniu ryzykiem cen transferowych stanowi kompleksowe opracowanie zarządzania ryzykiem cen transferowych po zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od o ...

Zobacz Gospodarowanie nieruchomościami w gminie
Gospodarowanie nieruchomościami w gminie

Maciej Nowak Sektor publiczny Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281744 Wydanie 2017

Celem książki o gospodarce nieruchomościami jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkaniową, sprzedaż nieruchomości, a także czynności podejmowa ...

Zobacz Vademecum wykonawcy po nowelizacji
Vademecum wykonawcy po nowelizacji

Eliza Grabowska Szweicer Paweł Granecki Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281089 Wydanie 2017

Vademecum wykonawcy po nowelizacji. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze ...

Zobacz Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz
Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz

Katarzyna Lis Zarrias Piotr Machnikowski Kamila Drzewiecka Anna Gulińska Michał Jochemczak Agnieszka Stefanowicz Barańska Agnieszka Wojciechowska Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599720 Wydanie 2017

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.4.2017 r. – ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132). Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 20 ...

Zobacz Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie
Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie

Andrzej Jan Szereda Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281775 Wydanie 2017

Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących czynności notarialnych umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.).Notariusz dokonuje czynności n ...

Zobacz Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz

Monika Namysłowska Anna Piszcz Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599911 Wydanie 2017

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz ...

Zobacz Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz
Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz

Paweł Litwiński Paweł Barta Maciej Kawecki Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598679 Wydanie 2017

Komentarz ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz najistotniejszych problemów związanych z ochr ...

Zobacz Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych Komentarz
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych Komentarz

Paweł Drembkowski Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281546 Wydanie 2017

W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono ustawę z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wyjaśniono w nim znaczenie poszczególnych przepisów oraz przedstawiono wykładnię uwzględniającą ich stosowanie w praktyce. Publikacja jest również odpowiedzią na bra ...

Zobacz Opinie prawne w praktyce aplikacje prawnicze
Opinie prawne w praktyce aplikacje prawnicze

Król Małgorzata Aplikacje prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281119 Wydanie 2017

W profesjonalnym obrocie prawnym często, a w klinikach prawa zawsze – pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych. Zatem obok zastępstwa prawnego i procesowego, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii ma kluczowe znaczenie w toku wyk ...

Zobacz Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach
Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Agnieszka Kurczuk Samodulska Karolina Kuszlewicz Aplikacje prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281720 Wydanie 2017

Książka w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych.Stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku, samodzielnie przygotować um ...