Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych Wybór orzecznictwa - zapowiedź

Zobacz Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych Wybór orzecznictwa
Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych Wybór orzecznictwa

Joanna Ablewicz Orzecznictwo Aplikanta Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289146 Wydanie 2018

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych Wybór orzecznictwa 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Dąbkiewicz Krzysztof Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247436 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego przeznaczona jest dla praktyków prawa: sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów i kuratorów sądowych. Może być przydatna również funkcjonariuszom i pracownikom Służby Wi ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego orzecznictwo Aplikanta
Kodeks postępowania administracyjnego orzecznictwo Aplikanta

Jakub Rychlik Orzecznictwo Aplikanta Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287227 Wydanie 2018

Kodeks postępowania administracyjnego orzecznictwo Aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku ...

Zobacz Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo Aplikanta
Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo Aplikanta

Rogoyska Marta Orzecznictwo Aplikanta Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287326 Wydanie 2018

Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo Aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta
Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta

Justyna Witas Orzecznictwo Aplikanta Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287180 Wydanie 2018

Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego orzecznictwo Aplikanta
Kodeks postępowania cywilnego orzecznictwo Aplikanta

Ultrata Marta Orzecznictwo Aplikanta Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287302 Wydanie 2018

Kodeks postępowania cywilnego orzecznictwo Aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta
Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta

Jakub Rychlik Orzecznictwo Aplikanta Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289122 Wydanie 2018

Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Baran
Kodeks pracy Komentarz Baran

Krzysztof Baran Bolesław Ćwiertniak Sławomir Driczinski Monika Gładoch Góral Zbigniew Anna Kosut Daniel Książek Wiesław Perdeus Jan Piątkowski Michał Skąpski Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245807 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu pracy przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy. W czwartym wydaniu zostały uwzględnione najnowsze zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy oraz wprowadzania regulaminów.Koment ...

Zobacz Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Stefan Jaworski Prawo Sądowe Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285612 Wydanie 2018

Apelacje cywilne i karne to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym ...

Zobacz Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej Wzorcowy plan kont Sprawozdanie z działalności (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej Wzorcowy plan kont Sprawozdanie z działalności (z suplementem elektronicznym)

Irena Majsterkiewicz Wydawnictwo ODDK Isbn 9788376411927 Wydanie 2018

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej Wzorcowy plan kont Sprawozdanie z działalności (z suplementem elektronicznym) ...

Zobacz Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

Piotr Mrozek Ewa Pawka Nowak Marek Rączka Sektor publiczny w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289870 Wydanie 2018

Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczy ...

Zobacz Prawo spółdzielcze ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz
Prawo spółdzielcze ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz

Adam Stefaniak Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247597 Wydanie 2018

Komentarz szczegółowo omawia przepisy ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. ...

Zobacz Kalendarz Prawnika 2019 Podręczny
Kalendarz Prawnika 2019 Podręczny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 1508-2342 Wydanie 2019

Podręczny Kalendarz Prawnika na 2019 rok. Możesz go mieć zawsze przy sobie! Podręczny Kalendarz Prawnika to:- format 105x148 mm (A6)- daty popularnych imienin i świąt;- kalendarz miesiąca;- skrócony roczny kalendarz;- wybór przepisów o kosztach sądowych - wykaz instytu ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Stefan Jaworski Komentarze Linia orzecznicza Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285407 Wydanie 2018

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian w sposób szczegółowy omawia wszystkie zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Nr projektu UD309).Potrzeba opracowania tego projektu wynika z konieczności uspraw ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Orzecznictwo Aplikanta
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Orzecznictwo Aplikanta

Orzecznictwo Aplikanta Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289054 Wydanie 2018

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Orzecznictwo Aplikanta 2019 na egzamin radcowski lub adwokacki ...

Zobacz Kodeks karny Orzecznictwo Aplikanta
Kodeks karny Orzecznictwo Aplikanta

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287203 Wydanie 2018

Kodeks karny Orzecznictwo Aplikanta 2019 na egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku wyd. Beck ...

Zobacz Kodeks cywilny orzecznictwo Aplikanta
Kodeks cywilny orzecznictwo Aplikanta

Ultrata Marta Orzecznictwo Aplikanta Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287289 Wydanie 2018

Kodeks cywilny orzecznictwo Aplikanta 2019 na egzamin radcowski lub adwokacki w 2019 roku ...

Zobacz Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Agnieszka Góra Błaszczykowska Komentarze Linia orzecznicza Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285551 Wydanie 2018

Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa.W komentarzu szczegółowo o ...

Zobacz Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych
Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych

Kinga Flaga Gieruszyńska Tomasz Aniukiewicz Katarzyna Karecka Aleksandra Klich Tomasz Radkiewicz Metodyki Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289665 Wydanie 2018

Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe. Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orze ...

Zobacz Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B
Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B

Konrad Osajda Witold Borysiak Andrzej Stempniak Komentarze Prawa Prywatnego Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591151 Wydanie 2018

Tom IV B stanowi omówienie istotnych kwestii dotyczących prawa i postępowania spadkowego, których unormowania (przepisy), z różnych względów, nie znalazły się w KC. Łącznie z tomem IVA realizuje on nowatorskie na polskim rynku komentarzy zamierzenie przedstawienia kom ...