Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów - zapowiedź

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak Joanna Frąckowiak Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046332 Wydanie 2018

W szczegółowej klasyfikacji dochodów wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań. Suplement elektroniczny w formacie PDF ułatw ...

Zobacz Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński
Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński

Bogusław Kosmus Grzegorz Kuczyński Anna Augustyniak Krzysztof Gotkowicz Krzysztof Paczoska Łukasz Syldatk Komentarze Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289115 Wydanie 2018

Komentarz do prawa prasowego obejmuje zagadnienia dotyczące wielu innych dyscyplin prawnych wiążących się ściśle ze stosowaniem prawa prasowego. Prawo prasowe niesie ze sobą bardzo wiele trudnych rozterek praktycznych, dlatego też nacisk został położony na jasność, ...

Zobacz Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Komentarz
Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Komentarz

Paweł Dzienis Mateusz Kaczocha Krzysztof Sadowski Komentarze Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286725 Wydanie 2018

Komentarz jest kompleksowym opracowaniem ustawy z 23.1.2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 146 ze zm.). Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest szczególną instytucją, jedyną w kraju, której zadaniem jest kształcenie przysz ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki
Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Krzysztof Eichstaedt Dariusz Świecki Barbara Augustyniak Michał Kurowski Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247214 Wydanie 2018

Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki. Kolejne wydanie popularnego klasycznego, podartykułowego komentarza do Kodeksu postępowania karnego. ...

Zobacz Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD
Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD

Arkadiusz Jówko Jarosław Maćkowiak Maria Dowgielewicz Jacek Kisiel Andrzej Kubiak Sektor publiczny w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288866 Wydanie 2018

Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie dobrych praktyk, w ...

Zobacz Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz Stanisławska
Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz Stanisławska

Marta Stanisławska Anna Fujak Adam Łukaszewski Joanna Niewiadomska Komentarze Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598976 Wydanie 2018

Komentarz do ustawy o kredycie konsumenckim, który będzie przeznaczony głównie do przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich oraz radców prawnych i adwokatów świadczących doradztwo prawne na rzecz takich przedsiębiorców. W komentarzu zostały omówione pra ...

Zobacz Prawo przedsiębiorców Komentarz
Prawo przedsiębiorców Komentarz

Grzegorz Lubeńczuk Agnieszka Wołoszyn Cichocka Marian Zdyb Komentarze Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288859 Wydanie 2018

W komentarzu omówiono przepisy ustawy − Prawo przedsiębiorców, które zastąpiły ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie stały się najważniejszym aktem prawnym w systemie publicznego prawa gospodarczego. Nowe przepisy wiążą się z licznymi zmi ...

Zobacz Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Helena Ciepła Mirosława Pytlewska Smółka Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246187 Wydanie 2018

Publikacja − jako pierwsza na rynku wydawniczym − przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spra ...

Zobacz Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf
Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Małgorzata Gersdorf Krzysztof Wojciech Rączka Eliza Maniewska Michał Raczkowski Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246842 Wydanie 2018

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy. ...

Zobacz Kalendarz Dyrektora Szkoły i Nauczyciela 2018/2019
Kalendarz Dyrektora Szkoły i Nauczyciela 2018/2019

Wolters Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247139 Wydanie 2018

Publikacja składa się z trzech części:- kalendarzowej - zawierającej przejrzysty i funkcjonalny układ \"dzień na stronie\" pozwalający na swobodne zapisanie wszystkich informacji oraz spotkań, informacyjnej - zawierającej takie informacje, jak:- organizacja roku szkolnego ...

Zobacz Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy, kazusy, wskazówki
Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy, kazusy, wskazówki

Aleksandra Sypniewska Aplikacje prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289320 Wydanie 2018

Książka dedykowana jest dla osób, które planują przystąpienie do konkursu na aplikację sędziowską oraz prokuratorską. Publikacja zawiera trzy części: Zestaw najtrudniejszych pytań wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, właściwej odpowiedzi oraz jej szczegółowym om ...

Zobacz Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Arkadiusz Despot Mładanowicz Marek Wierzbowski Mirosław Wincenciak Tomasz Filipowicz Alicja Plucińska Filipowicz Kamil Buliński Mariusz Rypina Artur Kosicki Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245678 Wydanie 2018

Komentarz przeznaczony dla pracowników samorządowych na co dzień zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także przedsiębiorców, którzy znajdą w niej cenne wskazówki m.in. w zakresie skutecznego ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabud ...

Zobacz Coaching inteligencji emocjonalnej
Coaching inteligencji emocjonalnej

Stephen Neale Lisa Spencer Adnell Liz Wilson Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247573 Wydanie 2018

Coaching i inteligencja emocjonalna to dwa pojęcia, które robią zawrotną karierę. Razem tworzą nową jakość: wyjątkową metodę rozwoju osobistego. Coaching inteligencji emocjonalnej zawiera liczne wskazówki pozwalające stosować ją w celu doskonalenia własnych umiej ...

Zobacz Karta nauczyciela Komentarz Barański
Karta nauczyciela Komentarz Barański

Andrzej Barański Joanna Rozwadowska Skrzeczyńska Maria Szymańska Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245630 Wydanie 2018

W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,- wymagania kwalifik ...

Zobacz Postępowanie karne w pigułce
Postępowanie karne w pigułce

Gacka Asiewicz Prawo w pigułce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286459 Wydanie 2018

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja ...

Zobacz Prawo handlowe w pigułce
Prawo handlowe w pigułce

Gacka Asiewicz Prawo w pigułce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286855 Wydanie 2018

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja ...

Zobacz Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz
Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Lidia Bagińska Prawo Sądowe Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285629 Wydanie 2018

Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus ...

Zobacz Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz

Maciej Guzek Mariusz Stefaniak Podatki w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280259 Wydanie 2018

Prezentowana publikacja stanowi komentarz do dodanego do Ordynacji podatkowej ustawą z 13.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 846 ze zm.) o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw działu IIIa Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (art. 119a−119zf). ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka
Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Małgorzata Sieradzka Bartosz Kotowicz Przemysław Szustakiewicz Komentarze Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285704 Wydanie 2018

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych.\r\n\r\nPublikacja uwzględnia wszystkie ost ...

Zobacz Pisma i umowy z zakresu prawa pracy
Pisma i umowy z zakresu prawa pracy

Tomasz Niedziński Wzory Pism Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286664 Wydanie 2018

Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera zestawienie wzorów najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy. ...