Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD - zapowiedź

Zobacz Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD
Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD

Arkadiusz Jówko Jarosław Maćkowiak Maria Dowgielewicz Jacek Kisiel Andrzej Kubiak Sektor publiczny w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288866 Wydanie 2018

Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie dobrych praktyk, w ...

Zobacz Dokumentacja wdrożenia RODO (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja wdrożenia RODO (z suplementem elektronicznym)

Konrad Gałaj Emiliańczyk Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046400 Wydanie 2018

Dokumentacja pokazuje krok po kroku, jak wdrożyć w organizacji nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych – wynikające z RODO. Zbiór zawiera przykładowe narzędzia (dokumenty), dzięki którym będzie to możliwe. Autorem publikacji jest prawnik, administrator bezp ...

Zobacz Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe

Anna Siwkowska Sektor publiczny w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288552 Wydanie 2018

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jakim kształcie. W praktyce decyzja ta sprawa wiele problemów – zarów ...

Zobacz Instrukcje księgowe i podatkowe 2018
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018

Hołda Artur Prawo w praktyce Katarzyna Adamowicz Katarzyna Charchut Iwona Czauderna Maja Fabrowska Robert Łuszczyna Michał Matysiak Bartosz Mazur Marek Piotrowski Marek Przybylski Jacek Pukaluk Marek Rotkiewicz Anna Staszel Wojciech Studnicki Tobiasz Szczęsny Katarzyna Trzpioła Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285834 Wydanie 2018

Planowany termin wydania: \r\n14 czerwca 2018. W 2018 roku weszło w życie szereg zmian, wpływających na konieczność odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach. Wprowadzają one konieczność wprowadzenia m.in. następujących instrukcji:- Zm ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak Joanna Frąckowiak Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046332 Wydanie 2018

W szczegółowej klasyfikacji dochodów wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań. Suplement elektroniczny w formacie PDF ułatw ...

Zobacz Ochrona danych medycznych
Ochrona danych medycznych

Michał Jackowski Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246071 Wydanie 2018

W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz
Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

Mateusz Rodzynkiewicz Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245012 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upa ...

Zobacz Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw
Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw

Magdalena Ługiewicz Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046363 Wydanie 2018

Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw obowiązujących od dnia 30 kwietnia 2018 r. kompleksowo regulujących zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na pakiet składają się: ustawa – Prawo przedsiębiorców, ustawa o Rzeczniku Małych i Średni ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych praktyczny poradnik wzory dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych praktyczny poradnik wzory dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Jakub Szajdziński Konrad Cioczek Martyniusz Rak Karol Zaczek Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046387 Wydanie 2018

RODO – nowe regulacje od 25 maja 2018 roku Sprawdź, jak chronić dane osobowe w placówce oświatowej. Autorzy omawiają praktyczne zastosowanie RODO w placówkach oświatowych. W poradniku przedstawiono zagadnienia niezbędne do przetwarzania danych osobowych w placówkach o ...

Zobacz Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)

Izabela Świderek Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046318 Wydanie 2018

Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomocą w tym zakresie będzie prezentowana książka, w której szczegół ...

Zobacz Funkcjonowanie apteki pytania i odpowiedzi
Funkcjonowanie apteki pytania i odpowiedzi

Monika Kwiatkowska Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246934 Wydanie 2018

Publikacja przeznaczona jest dla kierowników aptek i punktów aptecznych, magistrów i techników, a także studentów farmacji. Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce problemami związanymi z tworzeniem oraz z funkcjo ...

Zobacz Zbiorowe prawo zatrudnienia
Zbiorowe prawo zatrudnienia

Jakub Stelina Walerian Sanetra Michał Brodecki Justyna Świątek Rudoman Krzysztof Hus Dagmara Skupień Michał Szypniewski Paweł Nowik Marcin Zieleniecki Piotr Grzebyk Wioletta Witoszko Ludwik Florek Alina Wypych Żywicka Bogusław Cudowski Michał Skąpski Iwona Sierocka Katarzyna Sakowska Jakub Szmit Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246521 Wydanie 2018

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich. Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowe ...

Zobacz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zagadnienia administracyjnoprawne
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zagadnienia administracyjnoprawne

Agnieszka Piskorz Ryń Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246460 Wydanie 2018

W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako przedmiot regulacji prawnej na gruncie europejskim i w prawie krajowym, a także omówiono definicje legalne zawarte w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.1 ...

Zobacz Podzielona płatność w pytaniach i odpowiedziach
Podzielona płatność w pytaniach i odpowiedziach

Adam Bartosiewicz Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248105 Wydanie 2018

Split payment, czyli instytucja podzielonej płatności zostanie wprowadzona do polskiego systemu prawnego z 1.07.2018 r. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w następujący sposób: 1) zapłata odpowiadająca warto ...

Zobacz RODO Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy
RODO Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

Paulina Zawadzka Filipczyk Daria Jarmużek Edyta Jagiełło Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245777 Wydanie 2018

Książka będzie istotnym wsparciem dla pracodawców, na których ciąży odpowiedzialność za dostosowanie praktyki przetwarzania danych osobowych podwładnych do wymogów stawianych przez RODO, a także dla pracowników kancelarii prawnych i biur rachunkowych zajmujących si ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury

Joanna Lesińska Lidia Marciniak Elżbieta Piotrowska-Albin Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248433 Wydanie 2018

Przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektorów szkół i przedszkoli - jako administratorów danych osobowych - wiele obowiązków, wprowadzają nowe zakresy odpowiedzialności o ...

Zobacz Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo

Romana Pietruk Łukasz Pietruk Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046301 Wydanie 2018

Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zag ...

Zobacz Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń

Agnieszka Wiercińska Krużewska Tomasz Kwieciński Jakub Pokrzywniak Piotr Lissoń Marek Prętki Marek Porzeżyński Anna Urbańczyk Aleksandra Przybysz Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246736 Wydanie 2018

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po ustawie z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1.10.2018 r. Ambicją Autorów jest zidentyfikowanie kluczowych dylematów powstających na gruncie nowej ustawy i zaproponowanie skutecznych rozwiązań uwzgl ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w oświacie
Ochrona danych osobowych w oświacie

Jarosław Feliński Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248006 Wydanie 2018

W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych różnych typów, wraz z przykładami zastosowania nowych rozwiązań. Przewodnik objaśnia także podstawowe terminy i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, co ułatwi p ...

Zobacz Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych Komentarz do przepisów i wzorców umownych
Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych Komentarz do przepisów i wzorców umownych

Dorota Maśniak Krzysztof Mularski Bartosz Malinowski Dariusz Gołębiewski Anna Tarasiuk Grzegorz Pinker Witold Janusz Paweł Aleksander Sukiennik Ewa Sodolska Dariusz Fuchs (redaktor naukowy) Jakub Nawracała Katarzyna Malinowska Aleksandra Brodecka Chamera Magdalena Szczepańska Zdzisław Brodecki Paweł Wajda Jacek Woronkiewicz Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242332 Wydanie 2018

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i notariuszy. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, księgowych oraz pracowników naukowych i studentów prawa, ekonomii i administracji. Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospoda ...