Leksykon VAT 2019 Unimex - zapowiedź

Zobacz Leksykon VAT 2019 Unimex
Leksykon VAT 2019 Unimex

Janusz Zubrzycki Wydawnictwo Unimex Isbn 97883617921 Wydanie 2019

Nowelizacja VAT w 2019 roku!!! Od nowego roku znowu szykują się istotne zmiany w VAT, m.in.:- obowiązkowy split payment w niektórych branżach od 2019 r.- likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K- nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego (tzw. JPK_VDEK), ...

Zobacz PKPIR 2019
PKPIR 2019

Poradnik Gazety Prawnej 2019 Infor Isbn 9788381374163 Wydanie 2019

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2019 roku. W książce Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2019 omówiono:- rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dok ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Michał Bieniak Komentarze Kompaktowe Zawłocki Robert Grzegorz Nita Jagielski Krzysztof Oplustil Robert Pabis Anna Rachwał hab. Marcin Spyra Grzegorz Suliński Marcin Tofel Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582186 Wydanie 2019

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, ...

Zobacz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

Podatkowe Teksty Ustaw Becka Artur Hołda Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581486 Wydanie 2018

Wysyłka książki nastąpi 20 grudnia 2018 rokuW 2018 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: - Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ora ...

Zobacz Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze
Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze

Konrad Zacharzewski Podręczniki Prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288187 Wydanie 2019

Zawarte w książce o prawie giełdowym rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynności obrotu giełdowego, konstrukc ...

Zobacz Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników
Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Krystyna Gromek Praxis Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289573 Wydanie 2019

Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale ...

Zobacz Legal Innovation in Polish Law
Legal Innovation in Polish Law

Jacek Gołaczyński Inne obcojęzyczne Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581455 Wydanie 2018

Książka jest publikacją będącą efektem prac międzynarodowej konferencji naukowej „Legal Innovation\" zorganizowanej w kwietniu 2017 roku we Wrocławiu i współorganizowanej przez OIRP Wrocław, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej ...

Zobacz Fenomenologia regionalnej integracji państw
Fenomenologia regionalnej integracji państw

Cezary Mik Monografie Prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288651 Wydanie 2019

Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Tom I. Teoria i praktyka regionalnej integracji państw ...

Zobacz Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Rafał Adamus Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580236 Wydanie 2019

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są re ...

Zobacz Rejestry nieruchomości
Rejestry nieruchomości

Paweł Blajer Monografie Prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287749 Wydanie 2018

Rejestry nieruchomości. Studium prawnoporównawcze. Monografia Rejestry nieruchomości – studium prawnoporównawcze stanowi pierwszą w Polsce publikację kompleksowo przedstawiającą zarówno genezę, jak i aktualny kształt podstawowych rozwiązań modelowych w zakresie rej ...

Zobacz Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Łukasz Paroń Biblioteka Kadry i Płace w Administracji Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611796 Wydanie 2018

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Autor przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji oraz innych zagrożeń psychospołecznych. Pokazuje, w jaki sposób należy opisać i wdroż ...

Zobacz Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki
Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki

Adam Szafrański Monografie Prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581387 Wydanie 2019

Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki ...

Zobacz Prawo w medycynie Fiutak
Prawo w medycynie Fiutak

Agnieszka Fiutak Skrypty Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288668 Wydanie 2019

Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów me ...

Zobacz Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego
Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego

Jacek Gołaczyński Wojciech Popiołek Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580755 Wydanie 2018

Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Ma ona na celu pogłębienie wiedzy na temat problematyki prawa prywatnego międzynarodowego. ...

Zobacz Dokumentacja RODO w placówkach medycznych
Dokumentacja RODO w placówkach medycznych

Prawo w praktyce Aneta Sieradzka Dominika Tykwińska Rutkowska Maciej Gawroński Michał Kibil Ilona Kuźniecow Paweł Litwiński Michał Miłosz Robert Mołdach Izabela Oleksy Piesik Monika Wieczorek Wojciech Rafał Wiewiórowski Kajetan Wojsyk Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582346 Wydanie 2019

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych. Poszczególne rozdziały książki omawiają takie zagadnienia jak: obowiązek informacyjny placówki medycznej względem pacjentów, polityki wewnętrzne ochrony danych osobowych w podmiocie medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem a ...

Zobacz Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego
Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego

Piotr Szudejko Monografie Prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580656 Wydanie 2019

Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego. ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne Pytania Kazusy Tablice Testy
Prawo administracyjne materialne Pytania Kazusy Tablice Testy

Repetytoria Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580168 Wydanie 2019

Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na ...

Zobacz Prawo rodzinne i opiekuńcze praktyka orzecznictwo kazusy
Prawo rodzinne i opiekuńcze praktyka orzecznictwo kazusy

Natalia Szok Radosław Terlecki Aplikacje prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581554 Wydanie 2019

Książka z prawa rodzinnego i opiekuńczego jest szczególnie polecana aplikantom odbywającym szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sędziowskiej, notarialnej czy komorniczej, jak również osobom przygotowującym się do egzaminów zawodowych. Z uwagi na szero ...

Zobacz Prawo karne studia prawnicze
Prawo karne studia prawnicze

Andrzej Marek Violetta Konarska Wrzosek Studia Prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288989 Wydanie 2019

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialnośc ...

Zobacz Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy
Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy

Repetytoria Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581806 Wydanie 2019

Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. TestySzybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym.P ...