Ustawa o radcach prawnych Komentarz - zapowiedź

Zobacz Ustawa o radcach prawnych Komentarz
Ustawa o radcach prawnych Komentarz

Tomasz Scheffler Leszek Korczak Joanna Lemańska Tomasz Niedziński Michał Okoń Jacek Przygocki Bogusław Sołtys Rafał Stankiewicz Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282178 Wydanie 2018

Prezentowana pozycja – Ustawa o radcach prawnych. Komentarz zawiera wyczerpującą i kompleksową wykładnię przepisów ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.). Poruszane w Komentarzu kwestie odnoszą się do zasad wykonywania zawodu rad ...

Zobacz Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym)
Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym)

Anna Borysewicz Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046127 Wydanie 2018

Kompleksowe opracowanie, w którym zostały przedstawione zasady reprezentacji w spółkach handlowych oraz cywilnych.W książce m.in.:- treść pełnomocnictwa i prokury- zasady reprezentacji przez organy i osoby upoważnione- prawa i obowiązki pełnomocnika oraz prokurenta- o ...

Zobacz Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz
Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz

Ewa Stefańska Jacek Lang Jarosław Maćkowiak Grzegorz Lang Maksymilian Krzymiński Wiesław Potrapeluk Tomasz Myśliński Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243810 Wydanie 2018

W komentarzu omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, a także problematykę: ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych ewidencji, państwow ...

Zobacz Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 2
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 2

Katarzyna Czajkowska Matosiuk Aplikacje prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281843 Wydanie 2018

Wysyłka książki nastąpi 22 lutego 2018 rokuPrzystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której ...

Zobacz Prawo prasowe Komentarz
Prawo prasowe Komentarz

Michał Zaremba Krzysztof Drozdowicz Maria Łoszewska Ołowska Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243148 Wydanie 2018

Komentarz do prawa prasowego zawiera omówienie przepisów Prawa prasowego z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących m.in.:- treści prawa do autoryzacji,- procedury jej dokonywania,- sankcji za naruszenie przepisów o autoryzacji,- prawa odmowy wykonania polecenia służb ...

Zobacz Aplikacje prawnicze testy i komentarze
Aplikacje prawnicze testy i komentarze

Malinowski Adam Aplikacje prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281867 Wydanie 2018

Aplikacje prawnicze – testy i komentarze to:szczegółowe omówienie blisko 400 pytań na aplikację ogólną, radcowską i adwokacką z 5 ostatnich lat,analiza pytań z wszystkich dziedzin prawa – poczynając od prawa cywilnego i rodzinnego, przez prawo handlowe, prawo pracy ...

Zobacz Wynagrodzenia 2018 pracowników samorządowych
Wynagrodzenia 2018 pracowników samorządowych

Jacewicz Agnieszka Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040613 Wydanie 2018

Praktyczny poradnik dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowych w 2018 roku – szczegółowy komentarz do przepisów prawnych z uwzględnieniem zmian na 2018 rok wraz z licznymi przykładami. W książce przedstawiono m.in.:- wynagrodzenie za pracę,- zas ...

Zobacz Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk
Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk

Mroczkowska Renata Potocka Szmoń Patrycja Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043805 Wydanie 2018

Gwarancja aktualnej dokumentacji pracowniczej na 2018 rok:- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,- pełen zakres spraw obejmuje: umowy, wnioski, regulaminy, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy ...

Zobacz Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz
Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Mariusz Bidziński Marek Chmaj Przemysław Szustakiewicz Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569075 Wydanie 2018

K do ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu informacji publicznej. Autorzy komentarza w wyczerpujący sposób, przedstawiając interpretację przepisów ustawy, ...

Zobacz Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego
Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego

Sebastian Firkowski Marek Piotrowski Marek Przybylski Łukasz Sadkowski Kacper Sołoniewicz Michał Sroczyński Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281386 Wydanie 2018

Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało ksią ...

Zobacz Sprawozdania o odpadach komunalnych
Sprawozdania o odpadach komunalnych

Małgorzata Brzóska Tomasz Kaczmarek Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286060 Wydanie 2018

W 2018 roku weszło w życie m.in. rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a co za tym idzie zmienił się sposób obliczania osiągnięcia tego parametru przez gminę. Oznacza to, że JST będę musiały ...

Zobacz Skarga do WSA Kazusy, przykłady, praktyczne wskazówki, orzecznictwo
Skarga do WSA Kazusy, przykłady, praktyczne wskazówki, orzecznictwo

Tomasz Grossmann Aplikacje prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281409 Wydanie 2018

oisz się prawa administracyjnego? Nie wiesz jak pisać skargi do sądu administracyjnego? Jakie zarzuty podnosić, jak je formułować? Masz obawy przed kolokwium z prawa administracyjnego lub egzaminem końcowym z części administracyjnej? Publikacja sędziego Tomasza Grossman ...

Zobacz Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym
Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

Maciej Białek Daniel Chojnacki Tymon Grabarczyk Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286183 Wydanie 2018

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne. Książka w sposób praktyczny przedstawia charakterystykę obowiązu ...

Zobacz Zmiany w podatkach i księgowości 2018
Zmiany w podatkach i księgowości 2018

Mateusz Brząkowski Katarzyna Charchut Maja Fabrowska Łukasz Kupryjańczyk Robert Łuszczyna Łukasz Matusiewicz Konrad Medoliński Marek Piotrowski Mariusz Pogoński Marek Przybylski Jacek Pukaluk Andrzej Radzisław Michał Sroczyński Ewelina Stamblewska Urbaniak Wojciech Studnicki Katarzyna Trzpioła Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285803 Wydanie 2018

Zmiany w podatkach i księgowości 2018. Podatki, rachunkowość, ZUS, PFRONLiczba projektów zmian ustaw podatkowych, które pojawiły się w końcówce 2017 r. (i nadal się pojawia) na stronach Rządowego Centrum Legislacji zaskoczyła wielu przedsiębiorców. Większość z n ...

Zobacz Postępowanie administracyjne Federczyk
Postępowanie administracyjne Federczyk

Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Wojciech Federczyk Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595128 Wydanie 2018

Podręcznik z postępowania administracyjnego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświadczeń, rozpatrywania skarg i wnio ...

Zobacz Prawo cywilne w pigułce
Prawo cywilne w pigułce

Prawo w pigułce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286190 Wydanie 2018

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja ...

Zobacz Konstytucja RP w orzecznictwie TK oraz SN i NSA
Konstytucja RP w orzecznictwie TK oraz SN i NSA

Marek Domagała Jan Podkowik Marek Zubik Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281652 Wydanie 2018

Pozycja nawiązuje do ogólnej koncepcji poprzednich dwóch wydań książki „Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów”. W książce Skupiono się głównie na wypowiedziach orzeczniczych TK, które zapadły w latach 2011−2016 ...

Zobacz Prawo o ustroju sądów powszechnych Komentarz
Prawo o ustroju sądów powszechnych Komentarz

Hayduk Hawrylak Bartłomiej Kołecki Anna Wleklińska Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281614 Wydanie 2018

Komentarz do ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.), która stanowi najważniejszy po Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej akt normatywny regulujący funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez sądy ...

Zobacz Logika Widła Zienkiewicz
Logika Widła Zienkiewicz

Tadeusz Widła Dorota Zienkiewicz Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281348 Wydanie 2018

Podręcznik z logiki wyd. Beck obejmuje elementarne zagadnienia z zakresu: semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk. W podręczniku umieszczono zestaw reguł poprawnego myślenia niezbędnych w pracy przyszłego prawnika. Pierwsze wydanie zostało dostosowane do wy ...

Zobacz Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. – komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy
Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. – komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy

Beata Hudziak Magdalena Mucha Dominika Kłopotowska Krystyna Biela Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046172 Wydanie 2018

Split payment – nowe regulacje od 1 lipca 2018 r. Sprawdź, czego dotyczą! Poznaj, także inne ważne zmiany! Autorzy, zespół doradców podatkowych w wieloletnim doświadczeniem, omawiają zmiany w ustawie o VAT wprowadzające mechanizm podzielonej płatności (tzw. split ...