Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski - zapowiedź

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Pietrzykowski Krzysztof Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599546 Wydanie 2017

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków),pokrewieństwa i pow ...

Zobacz Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej
Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej

Dariusz Szostek Gabriela Bar Włodzimierz Chróścik Mikołaj Domagała Jacek Gołaczyński Krzysztof Kamiński Grzegorz Karaś Damian Klimas Wojciech Lamik Paweł Litwiński Szymon Muszer Przemysław Polański Anna Zalesińska Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282161 Wydanie 2018

Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem danych i IT w kancelarii prawnej (radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej). Cyfryzacja w istotny sposób wpływa na społeczeństwo i poszczególnych ludzi, a także na spos ...

Zobacz Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Krzysztof Filipek Mariusz Kucharski Paweł Michalski Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283717 Wydanie 2018

Książka z nowego prawa wodnego zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze do zmian wprowadzanych przez ustawę z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, rzutujących na działalność samorządów oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W szczególności omówiono regula ...

Zobacz Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski Podatkowe Komentarze Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280006 Wydanie 2017

Planowany termin wydania komentarza do ordynacji podatkowej to 28 grudnia 2017 roku.Ordynacja podatkowa Komentarz wydawnictwa Beck i Pana Dzwonkowskiego stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:- - ogólnego prawa podatkowego,- postępowania podatkowego,- kontroli po ...

Zobacz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

Artur Nowacki Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597689 Wydanie 2017

Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).Komentarz jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym, wyróżniającą się zawartymi licznymi przykładami, które ...

Zobacz Plan kont z komentarzem Gierusz
Plan kont z komentarzem Gierusz

Jerzy Gierusz Katarzyna Koleśnik Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043959 Wydanie 2017

Planowany termin wysyłki komentarza to 22 grudnia 2017 roku.Komentarz do planu kont zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki or ...

Zobacz Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 Komentarz
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 Komentarz

Mariusz Załucki Jakub Biernat Piotr Cybula Paweł Czubik Adam Doliwa Rafał Dubowski Ewa Kamarad Grzegorz Karaś Tomasz Kot Anna Machnikowska Jacek Mazurkiewicz Maciej Rzewuski Piotr Stec Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283601 Wydanie 2017

Od 17.8.2015 r. w krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotycząc ...

Zobacz VAT 2018 Podatki część 2
VAT 2018 Podatki część 2

Poradnik Gazety Prawnej 2018 Infor Biznes Isbn Wydanie 2018

PRZEDSPRZEDAŻ Wysyłka styczeń 2018 W 2018 roku Minister Finansów planuje wprowadzić wiele zmian. Obecnie trwają prace nad pięcioma projektami zmieniającymi ustawę VAT od 2018 r. Niektóre zmiany są już znane. Zostaną wprowadzone system podzielonej płatności split pa ...

Zobacz Kasy fiskalne 2018
Kasy fiskalne 2018

Poradnik Gazety Prawnej 2018 Infor Biznes Isbn Wydanie 2017

PRZEDSPRZEDAŻ Wysyłka styczeń 2018Od 1 stycznia 2018 r. zostaną wprowadzone e-kasy. W związku z tym podatnicy sukcesywnie będą zobowiązani do wymiany dotychczasowych kas fiskalnych na e-kasy. Zmienią się zasady zgłaszania kas, ubiegania się o ulgę na ich zakup, wysta ...

Zobacz PIT CIT ryczałt 2018 Podatki część 1
PIT CIT ryczałt 2018 Podatki część 1

Poradnik Gazety Prawnej 2018 Infor Biznes Isbn Wydanie 2018

PRZEDSPRZEDAŻ Wysyłka styczeń 2018Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostaną wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie w przepisach ustawy o podatku dochodow ...

Zobacz Lista płac w praktyce 2018
Lista płac w praktyce 2018

Mariusz Pigulski Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595599 Wydanie 2018

Książka wydawnictwa Beck Lista płac w praktyce 2018 ...

Zobacz Ordynacja podatkowa NIP 2018 Podatki część 3
Ordynacja podatkowa NIP 2018 Podatki część 3

Poradnik Gazety Prawnej 2018 Infor Biznes Isbn Wydanie 2018

PRZEDSPRZEDAŻ Wysyłka styczeń 2018Publikacja zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:- Ordynację podatkową na 2018 rok,- ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP) 2018,- wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych ...

Zobacz Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba
Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba

Andrzej Kidyba Adrian Niewęgłowski Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak Przemysław Bryłowski Grzegorz Kozieł Małgorzata Dumkiewicz Agnieszka Goldiszewicz Joanna Wiak Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240055 Wydanie 2017

Książka z umów handlowych stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych. W drugim wydaniu książki Pozakodeksowe ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński
Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Violetta Konarska Wrzosek Tomasz Oczkowski Igor Zgoliński Jerzy Skorupka Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240000 Wydanie 2017

Komentarz do kodeksu karno skarbowego zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wiel ...

Zobacz Zarys metodyki pracy kuratora sądowego
Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

Krzysztof Stasiak Teodor Szymanowski Tadeusz Jedynak Henryk Haak Zofia Ostrihanska Natalia Górska Maria Kokorzecka Piber Andrzej Rzepniewski Wiesława Liszke Andrzej Martuszewicz Łukasz Kwadrans Łukasz Wirkus Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242202 Wydanie 2017

Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych. Autorzy precyzyjnie omawiają zadania wyznaczone kuratorom, ich istotę i cel, a także procedury ich wykonywania oraz elementy metodyki postępowania. W publikacji przedstawiono również aspekty h ...

Zobacz Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Mateusz Pilich Artur Olszewski Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381241922 Wydanie 2017

Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych. W publikacji obszernie ...

Zobacz Kryminalistyka Hołyst Brunon
Kryminalistyka Hołyst Brunon

Hołyst Brunon Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077286 Wydanie 2017

Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myśle ...

Zobacz Meritum Podatki 2018
Meritum Podatki 2018

Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242929 Wydanie 2018

16 wydanie Meritum o podatkach na 2018 rok zostanie wysłane po 20 grudznia 2017 roku. W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowo ...

Zobacz MERITUM Prawo pracy 2018
MERITUM Prawo pracy 2018

Kazimierz Jaśkowski Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242967 Wydanie 2017

16 wydanie Meritum o podatkach na 2018 rok zostanie wysłane po 20 grudznia 2017 roku. MERITUM Prawo Pracy 2018 jest publikacją \"otwartą\", na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej prz ...

Zobacz PIT 2018 Komentarz
PIT 2018 Komentarz

Grzegorz Ziółkowski Infor Isbn 978836594726 Wydanie 2018

PIT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2018 r. Przewidywany termin wydania publikacji to marzec 2018 r. Niniejsza publikacja to nie tylko klasyczny kome ...