Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość - zapowiedź

Zobacz Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość

Zdzisław Fedak Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251212 Wydanie 2018

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania ...

Zobacz Egzamin na tłumacza przysięgłego Tłumaczenie odpisów aktów stanu cywilnego. Język francuski
Egzamin na tłumacza przysięgłego Tłumaczenie odpisów aktów stanu cywilnego. Język francuski

Ewa Betańska Eryk Stachurski Inne obcojęzyczne Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325589622 Wydanie 2018

Książka Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie odpisów aktów stanu cywilnego stanowi kompletne i wyczerpujące opracowanie zagadnienia tłumaczeń polsko-francuskich i francusko-polskich odpisów aktów stanu cywilnego. ...

Zobacz Dictionary of Insurance Terms. Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminologii ubezpieczeniowej
Dictionary of Insurance Terms. Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminologii ubezpieczeniowej

Roman Kozierkiewicz Słowniki Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597115 Wydanie 2018

Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik terminologii ubezpieczeniowej zawiera ponad 14 000 haseł obejmujących całą dziedzinę ubezpieczeń, jak również tematykę, która jest niezbędna w pracy osób zaangażowanych w działalność ubezpieczeniową.\r\n\r\nIstotnym uzupe ...

Zobacz Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach
Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Dominika Wetoszka Aplikacje prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289078 Wydanie 2018

Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach ...

Zobacz Prawo handlowe Kidyba
Prawo handlowe Kidyba

Andrzej Kidyba Studia Prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287999 Wydanie 2018

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym ( ...

Zobacz Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec
Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Teresa Mróz Mirosław Stec Studia Prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288033 Wydanie 2018

Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między przedsięb ...

Zobacz Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych Majsterkiewicz
Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych Majsterkiewicz

Irena Majsterkiewicz Wzorcowe regulaminy i instrukcje Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046516 Wydanie 2018

Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych Majsterkiewicz. Schemat obiegu ponad 140 dokumentów – pomoże zorganizować sprawny i zgodny z przepisami przepływ dowodów księgowych ...

Zobacz Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny
Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

Bogdan Rączkowski szkolenia wstępne okresowe Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046523 Wydanie 2018

Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.).\r\nInstruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnien ...

Zobacz Prawo karne w pigułce
Prawo karne w pigułce

Prawo w pigułce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287630 Wydanie 2018

W książce z prawa karnego uwzględniono następujące zagadnienia: Prawa karnego: zasady odpowiedzialności karnej, klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym, struktura przestępstwa, formy popełnienia przestępstwa, formy zjawiskowe i stadialne, zbieg przestępstw i przep ...

Zobacz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz

Marlena Sakowska Baryła Komentarze Becka Marta de Bazelaire de Ruppierre Bogdan Fischer Marcin Górski Arleta Nerka Krzysztof Wygoda Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598686 Wydanie 2018

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz. Szczegółowe omówienie RODO z odesłaniem do projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2410). ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Marek Młodecki Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046455 Wydanie 2018

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 r. ...

Zobacz Apelacje cywilne Zagadnienia praktyczne akta i kazusy
Apelacje cywilne Zagadnienia praktyczne akta i kazusy

Marcin Kołakowski Aplikacje prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287265 Wydanie 2018

Publikacja Apelacje cywilne - zagadnienia praktyczne, akta i kazusy autorstwa SSO Marcina Kołakowskiego składa się z 2 części.\r\nW pierwszej części znajdują się kwestie związane z metodą konstruowania apelacji oraz kilkadziesiąt krótkich kazusów dotyczących petitum ...

Zobacz Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem zasady (polityka) rachunkowości sprawozdanie finansowe (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem zasady (polityka) rachunkowości sprawozdanie finansowe (z suplementem elektronicznym)

Irena Majsterkiewicz Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046554 Wydanie 2018

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem zasady (polityka) rachunkowości sprawozdanie finansowe (z suplementem elektronicznym) ...

Zobacz Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019 Tom 1-3
Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019 Tom 1-3

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn Wydanie 2018

W skład pakietu wchodzą: Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019. Tom 1. Akta cywilne i karne Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019. Tom 3. Wzory pism ...

Zobacz infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019

Prawo w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 2299-4912 Wydanie 2019

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych za ...

Zobacz Profesjonalny Informator Prawnika Plus 2019 granatowy (format B5)
Profesjonalny Informator Prawnika Plus 2019 granatowy (format B5)

Informator 2019 Wolters Kluwer Polska Isbn 2449-8203 Wydanie 2019

Profesjonalny Informator Prawnika Plus 2019 granatowy (format B5) ...

Zobacz Profesjonalny Informator Prawnika 2019 granatowy (format zbliżony do A5)
Profesjonalny Informator Prawnika 2019 granatowy (format zbliżony do A5)

Informator 2019 Wolters Kluwer Polska Isbn 2449-819X Wydanie 2019

Profesjonalny Informator Prawnika 2019 granatowy (format zbliżony do A5) ...

Zobacz Informator Prawniczy 2019 niebieski (format A5)
Informator Prawniczy 2019 niebieski (format A5)

Informator 2019 Wolters Kluwer Polska Isbn 0239-099X 01 Wydanie 2018

Informator Prawniczy 2019 niebieski (format A5) ...

Zobacz Informator Prawniczy 2019 zielony (format A5)
Informator Prawniczy 2019 zielony (format A5)

Informator 2019 Wolters Kluwer Polska Isbn 0239-099X 02 Wydanie 2018

Informator Prawniczy 2019 zielony (format A5) ...

Zobacz Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów
Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Dominika Wetoszka Aplikacje prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287692 Wydanie 2018

W treści podręcznika z prawa gospodarczego znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii strukturalnych związanych z funkcjonowaniem spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, jak również te które koncentrują się na zagadnieniach związanych z prawem kontra ...