Zamówienia publiczne w 3 krokach

Cena 73.72 zł Katalogowa 99 zł

Książka jest praktycznym przewodnikiem po zamówieniach publicznych, które głęboko zmieniły się po nowelizacji z 2016-2017 roku. Przeprowadzi każdego zamawiającego i wykonawcę przez złożone procedury Prawa zamówień publicznych. Zawarte w niej wskazówki, rekomendacje postępowania a także przykłady pomogą uniknąć błędów oraz wyjaśnią wszystkie wątpliwości.
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 2016 r. okazała się prawdziwą rewolucją. Zmiany dotknęły prawie każdy etap postępowania, pojawiło się też dużo nowości. Gruntownie zaktualizowane wydanie książki „Zamówienia publiczne w 3 krokach” (stan prawny na kwiecień 2016 r.) jest wygodnym i bardzo praktycznym przewodnikiem przez każdy etap postępowania – od przygotowania procedury, przez samo postępowanie, aż po realizacją i ewentualną zmianę umowy. W książce znajdują się liczne przykłady, które ułatwią zrozumienie i stosowanie przepisów, wskazówki postępowania, a także odniesienia do orzecznictwa, które najlepiej odzwierciedla praktykę stosowania Pzp. Wybrane zagadnienia opisane w książce:

- zasady udzielania zamówień publicznych,
- opis przedmiotu zamówienia,
- szacowanie wartości zamówienia,
- warunki udziału,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- komisja przetargowa,
- wadium i tajemnica przedsiębiorstwa,
- ogłoszenie o zamówieniu,
- wybór wykonawcy i ocena spełniania warunków udziału,
- postępowanie odwoławcze,
- podpisanie umowy o zamówienie publiczne
- aneksowanie i odstąpienie od umowy