Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce

Cena 113.88 zł Katalogowa 149 zł

Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmienione przepisy znacznie odformalizowały postępowanie w zakresie usług społecznych, co spowodowało dużą dowolność po stronie zamawiającego i swobodę w kształtowaniu procedury. Książka zawiera wiele praktycznych porad i rozwiązań pomocnych w stosowaniu zmienionych przepisów. Czytelnik znajdzie tutaj odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
- w jaki sposób zaprojektować postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne?
- jakie rozwiązania stosować, a jakich unikać?
- które przepisy mają zastosowanie i co to znaczy, że przepisy stosujemy odpowiednio?
- W jaki sposób warto szczegółowo sprawdzać wykonawców, żądając wielu dokumentów, a kiedy poprzestać na oświadczeniach? PORADNIKI LEX