Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość

Książka o Zamknięciu roku 2018 dla kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe

Zamknięcie Roku 2017 - Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość obowiązki podatkowe i rachunkowe

Zobacz Zamknięcie roku 2016 obowiązki podatkowe i rachunkowe
Zamknięcie roku 2016 obowiązki podatkowe i rachunkowe

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 978832695556 Wydanie 2017

Książka Zamknięcie roku 2017 obowiązki podatkowe i rachunkowe. Kompleksowo omawia zagadnienia związane z firmowym końcem roku. To przewodnik, który krok po kroku wskaże, jak postępować z ewidencjami, księgami i dokumentami. Wszystko omówi ...

Zobacz Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251147 Wydanie 2015

W nowym zamknięciu roku 2015 roku uwzględniono znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 rok. Jednostki w zależności od statusu (średni ...

Zobacz Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora finansów publicznych
Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora finansów publicznych

Infor Isbn 9788374406291 Wydanie 2016

Spis treści INFORMATOR KSIĘGOWEGO Z terminarza księgowego Styczeń 2016 Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów Jak to zrobić?- instruktaż krok po kroku, w jaki sposób rozwiązać praktyczne problemy w prowadzeniu rachunkowości Z forów internetow ...

Zobacz Zeszyty Księgowego Nr 3 Świadczenia dla pracowników
Zeszyty Księgowego Nr 3 Świadczenia dla pracowników

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326946097 Wydanie 2016

W zeszycie prezentujemy sposoby rozliczania świadczeń jakie pracodawcy mogą przyznać swoim pracownikom. Poruszamy zagadnienia finansowania świadczeń z ZFŚS oraz środków obrotowych. Opisujemy podatkowe konsekwencje finansowania przez pracodaw ...

Zobacz Zamknięcie roku 2015 obowiązki podatkowe i rachunkowe
Zamknięcie roku 2015 obowiązki podatkowe i rachunkowe

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326942150 Wydanie 2015

Na dzień kończący rok obrotowy przedsiębiorca ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe. Ma też obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji, która pozwoli na ocenę majątku firmy. Aby pomóc czynności te przeprowadzić bezbłędnie, przygotowa ...

Zobacz Zamknięcie roku w jednostkach sfery finansów publicznych
Zamknięcie roku w jednostkach sfery finansów publicznych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480997 Wydanie 2015

W książce tej tematem przewodnim jest zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych. Zaprezentowano i szczegółowo omówiono procedury zamykania ksiąg rachunkowych jednostki oraz sporządzania sprawozdania finansowego. W publikacj ...

Zobacz Sprawozdania w publicznych jednostkach oświatowych
Sprawozdania w publicznych jednostkach oświatowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325580728 Wydanie 2015

Publiczne jednostki oświatowe sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdania z wydatków strukturalnych. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań: 10 list ...

Zobacz Zamknięcie roku 2015
Zamknięcie roku 2015

Infor Isbn 9788374407069 Wydanie 2015

ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od czego zacząć Wybrane składniki bilansu – charakterystyka i wycena Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku finansowego Wariant porównawczy rachunku zysków i strat Wariant kalku ...

Zobacz Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów
Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów

Wydawnictwo Difin Isbn 9788379307791 Wydanie 2015

Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Autorki dokonały analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawieni ...

Zobacz Zamknięcie roku 2016 obowiązki podatkowe i rachunkowe
Zamknięcie roku 2016 obowiązki podatkowe i rachunkowe

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326955563 Wydanie 2017

Książka Zamknięcie roku 2016 kompleksowo omawia zagadnienia związane z firmowym końcem roku. To przewodnik, który krok po kroku wskaże, jak postępować z ewidencjami, księgami i dokumentami. Wszystko omówione na praktycznych przykładach. N ...