Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zobacz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2018
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2018

Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak Isbn 9788362838936 Wydanie 2018

Autorzy książki ZFŚS na 2018 rok to specjaliści od prawa pracy i ds. płac. Szkoląc w zakresie tematyki kadrowo-płacowej zbierali pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich powtarzało się i dotyczyło gospodarowania środkami ...

Zobacz Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2017/2018
Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2017/2018

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326970283 Wydanie 2018

Publikacja ułatwia prowadzenie działalności socjalnej w placówkach oświatowych. Pomaga uniknąć błędów w zarządzaniu ZFŚS w szkole oraz niezgodnych z przepisami zapisów w regulaminie szkolnego funduszu. Pokazuje jakie zastosować metody, ...

Zobacz Jak prowadzić ZFŚS w 2018 r
Jak prowadzić ZFŚS w 2018 r

Infor Isbn 9788365947345 Wydanie 2017

Pracodawca, stosownie do swoich możliwości i warunków, powinien zaspokajać bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Oznacza to, że obowiązek ten nie ma charakteru bezwzględnego. Jego realizacja zależy od możliwości konkretnego p ...

Zobacz Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki  Księgowość
Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599515 Wydanie 2017

Celem opracowania jest kompleksowe przedstawienie tematyki tworzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz rozdziału – na tej podstawie – środków tego funduszu. Zastosowanie właściwych kryteriów przyznawania świadcze ...

Zobacz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326495786 Wydanie 2016

Książka zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności wypłacanych z funduszu. W książce prz ...

Zobacz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Komentarz
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325579364 Wydanie 2015

Komentarz szczegółowo i całościowo prezentuje problematykę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówiono w nim nie tylko podstawowe dla tej problematyki akty prawne, jak ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i rozporzą ...

Zobacz ZFŚS 2017 Komentarz
ZFŚS 2017 Komentarz

Infor Isbn 9788365789211 Wydanie 2017

Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem s ...

Zobacz Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Isbn 9788371733222 Wydanie 2016

Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie publikacji poświęconej problematyce zakładowego funduszu Świadczeń socjalnych, uzupełnione o najnowsze trendy pojawiające się w literaturze tematu oraz o kwestie poruszane w licznych zapytaniach kierow ...

Zobacz Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2016/2017
Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2016/2017

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326955914 Wydanie 2016

Publikacja ułatwia prowadzenie działalności socjalnej w placówkach oświatowych. Pomaga uniknąć błędów w zarządzaniu ZFŚS w szkole oraz niezgodnych z przepisami zapisów w regulaminie szkolnego funduszu. Pokazuje jakie zastosować metody, ...

Zobacz Regulamin ZFŚS 2016
Regulamin ZFŚS 2016

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326942792 Wydanie 2015

W publikacji tej nie tylko proponujemy gotowe wzory zapisów poszczególnych części regulaminu ZFŚS , ale też w wielu przypadkach przedstawiamy po kilka wariantów jednego zapisu w zależności od potrzeb pracodawcy. Dodatkowo zamieszczamy wzory ...