Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych

Cena 91.68 zł Katalogowa 119 zł

Książka krok po kroku opisuje przebieg postępowania zabezpieczającego i pomaga rozwiązać problemy, które mogą się pojawić na poszczególnych jego etapach. Autorka rozwiewa wątpliwości dotyczące najczęściej stosowanych przez organ egzekucyjny środków zabezpieczenia należności pieniężnych a także środków prawnych przysługujących uczestnikom postępowania. Przywołując aktualne orzecznictwo sądowe, wyjaśnia m.in.:
- w jakich sytuacjach wszczęcie postępowania następuje na wniosek wierzyciela, a W jaki sposób z urzędu – na podstawie tytułu wykonawczego,
- co zrobić w razie zbiegu zabezpieczenia administracyjnego i sądowego,
- co może być przedmiotem zastawu skarbowego,
- kiedy zajęcie zabezpieczające przekształca się w egzekucyjne,
- kto może złożyć wniosek o wyłączenie rzeczy lub prawa spod zabezpieczenia,
- jakie czynności powinien podjąć organ egzekucyjny w przypadku złożenia przez zobowiązanego zarzutu lub skargi.

Opracowanie zostało wzbogacone o praktyczne schematy oraz testy sprawdzające znajomość najważniejszych zagadnień z odpowiedziami. Jest skierowane przede wszystkim do praktyków zajmujących się egzekucją administracyjną, uczestników postępowania zabezpieczającego i prawników.