Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami

Cena 73.72 zł Katalogowa 99 zł
Książka o Procesie inwestycyjno-budowlanym

Zbiór najczęściej wykorzystywanych przez zarządców budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych umów.
Czytelnik dowie się stąd m.in. W jaki sposób sporządzić umowę o zarządzanie nieruchomo-ścią, umowę najmu lokalu mieszkalnego, umowę najmu lokalu użytkowego, umowę o dzieło na rzecz spółdzielni/wspólnoty, umowę o budowę sieci komputerowej, umowy o przeglądy elektryczne a także ogólnobudowlane, czy różnego rodzaju umowy o świadczenie usług na rzecz spółdzielni/wspólnoty (umowę kominiarską, umowę o świadczenie usług ochroniarskich, umowę o świadczenie usług sprzątania nieruchomości). Aby wzory były łatwe do wykorzystania, są przykładowo wypełnione i opatrzone komentarzem. Do książki dołączona jest płyta CD--ROM zawierająca wszystkie wzory opisane w wydaniu. Wystarczy wybrać potrzebny wzór, przygotować go na podstawie komentarza i wydrukować.

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną
Umowa o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnej
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
Umowa najmu lokalu użtkowego
Umowa najmu miejsca garażowego
Porozumienie w sprawie warunków korzystania z terenu gminnego
Umowa o roboty budowalen
Umowa o zastępstwo inwestycyjne
Umowa o remont lokalu
Umowa o remont klatki schodowej
Umowa użyczenia
Umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę
Umowa o zapatrzeniu w wodę
Umowa o świedczeniu usług na rzecz spółdzielni
Umowa o świadczenie usług kominiarskich
Umowa o świadczenie usług sprzątania nieruchomości wspólnej
Umowa o śwadczenie usług księgowych
Umowa o budowę internetowej sieci komputerowej
Umowa o przeglądy elektryczne
Umowa o przeglądy ogólnobudowlane