Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r. Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów. Wzory a także formy umów stosowanych w obrocie gospodarczym i stosunkach cywilnoprawnych. Wykaz umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
W książce poruszono między innymi tematy:
- umowy pożyczki;
- umowy zlecenia;
- umowy o dzieło;
- umowy darowizny i innych.