Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Cena 119.09 zł Katalogowa 159 zł

Książka obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających a także w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komentarzami odnoszącymi się do praktyki prokuratorskiej.
Szczególną uwagę czytelników powinny zwrócić wzory związane z nowymi instytucjami, które w ostatnich latach wprowadzono do procesu karnego, np. postanowienie o dozorze policji połączone z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami albo zakazem zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość, czy wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar.