Wzory pism procesowych - Wzory pism procesowych w sprawach karnych cywilnych rodzinnych rejestrowych

Zobacz Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584845 Wydanie 2019

Konkubinat. Rozliczenia majątkowe jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z rozliczeniami majątkowymi między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych. Autor omawia tytułowe zagadnienie na gruncie szeroko pojętego pra ...

Zobacz Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289672 Wydanie 2019

Książka zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym, które jako jeden z dwóch środków odwoławczych jest najczęściej używaną instytucją postępowania cywilnego w postępowaniu kontrolnym sp ...

Zobacz Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem
Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928831 Wydanie 2016

Publikacja zawiera około 300 wzorów pism procesowych uwzględniających najnowsze zmiany wprowadzone do procesu karnego, w tym ostatnią dużą nowelizację kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. Autor pr ...

Zobacz Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami
Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286695 Wydanie 2019

Publikacja Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. ...

Zobacz Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów
Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481246 Wydanie 2015

Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni ...

Zobacz Decyzje wnioski i inne pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu nieruchomości
Decyzje wnioski i inne pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu nieruchomości

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564254 Wydanie 2015

Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ...

Zobacz Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński
Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285575 Wydanie 2018

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawny ...

Zobacz Apelacje cywilne i karne Jaworski
Apelacje cywilne i karne Jaworski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381284653 Wydanie 2018

Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędne wskazówk ...

Zobacz Wzory pism prokuratora w sprawach karnych
Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246446 Wydanie 2018

Książka obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających oraz w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komentarzami odnoszącymi się do praktyki proku ...

Zobacz Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami
Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289627 Wydanie 2018

Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie handlowym. Kolejne, 4. wydanie – ...