Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Cena 189.38 zł Katalogowa 259 zł

Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych a także orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, W jaki sposób i pisma przygotowywane przez syndyka. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów postępowania upadłościowego, przedstawiają propozycje wzorów postanowień sądu upadłościowego i sędziego-komisarza. Uwzględniają też zmiany w stanie prawnym, które nastąpiły od czasu poprzedniej edycji oraz wydane w tym okresie orzeczenia sądów odnoszące się do omawianej tematyki.

Wzory są opatrzone rozbudowanymi komentarzami autorskimi wyjaśniającymi kwestie merytoryczne oraz ułatwiającymi szybkie i prawidłowe sporządzenie właściwego dokumentu.


Książka jest przeznaczona dla sędziów i asystentów sędziów w wydziałach do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, jak również dla przedsiębiorców, pracowników firm windykacyjnych, banków i firm leasingowych.

Książka zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.