Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD

Cena 119.83 zł Katalogowa 139 zł
Książka o Procesie inwestycyjno-budowlanym

Książka przedstawia zastosowanie ustawy o własności lokali w praktyce. Zawiera 75 wzorów dokumentów wraz z omówieniem podstaw prawnych i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ich sporządzania. Stanowi zbiór najistotniejszych projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych, pism procesowych, wniosków, umów i innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomościami w oparciu o ustawę o własności lokali.