Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe

Poradnik z wzorami dokumentów i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym)
Cena 133.74 zł Katalogowa 178,5 zł

Książka z wzorami dokumentów i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym). Wystąpienie wspólnika – niezależnie od przyczyn – zawsze będzie skutkowało określonymi konsekwencjami zarówno na gruncie prawnym, W jaki sposób i podatkowym. Każdy przypadek wystąpienia wspólnika ze spółki warto przeanalizować indywidualnie, ponieważ następstwa tego zdarzenia nie zawsze będą takie same. W książki omówione zostały różne przypadki wystąpienia wspólnika ze spółki, w tym spółki osobowej, kapitałowej a także cywilnej wraz ze wskazaniem ich konsekwencji dla spółki i samego występującego wspólnika.
Dodatkowo w książce Wystąpienie wspólnika ze spółki – aspekty prawno-podatkowe Poradnik z wzorami dokumentów i orzecznictwem zamieszczone zostały wzory najbardziej przydatnych dokumentów, w tym m.in. umowy, uchwały, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz zapisy w umowach spółek regulujące określone kwestie