Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy

Cena 127.32 zł Katalogowa 169 zł

Książka przeznaczona jest dla pracowników działów kadr, a w szczególności działów płacowych czy finansowych, a także biur rachunkowych. Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu problemów, jakie pojawiają się w związku z prowadzeniem dokumentacji płacowej, i wypełnianiu podstawowych obowiązków w tym zakresie. szeroko i przystępnie omówiono w nim naliczanie:

- wynagrodzeń i ich opodatkowanie,
- składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
- Zagadnienia teoretyczne związane z naliczaniem wynagrodzeń zostały w książki ograniczone do podstawowej wiedzy, jaką powinna posiadać osoba zajmująca się na co dzień naliczaniem płac, a jednocześnie zostały poparte wieloma orzeczeniami sądów, opiniami GIP i resortu pracy. Każdy problem zilustrowany został przykładami, orzeczeniami sądów, opiniami organów administracji państwowej.

W publikacji czytelnik znajdzie odpowiedź m.in. na pytania:

- jaki jest wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia,
- W jaki sposób obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek,
- jakie zasady stosować, ustalając wysokość odszkodowań lub odpraw,
- jakie obowiązki ma płatnik z tytułu umowy o pracę w przypadku likwidacji firmy, a także w razie przejęcia pracowników na podstawie przepisów art. 231 k.p.,
- jak rozliczyć świadczenia rzeczowe i niematerialne przekazywane pracownikom.