Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Cena 74.15 zł Katalogowa 99 zł

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą:
– obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie
wyboru lub powołania,
– wynagrodzenia prowizyjnego,
– wypłacania dodatku za wieloletnią pracę,
– wypłaty nagrody jubileuszowej a także odprawy emerytalnej,
– tabeli stanowiskowych.
Autorzy wskazują również W jaki sposób obliczyć wysokość odprawy, odszkodowania i wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy, z uwzględnieniem urlopu oraz niezdolności do pracy.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób obsługujących jednostki samorządu terytorialnego, w tym prawników oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich.