Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018

Cena 74.15 zł Katalogowa 99 zł

W książce o wynagrodzeniach na 2018 rok zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów. Szczególną uwagę poświęcono składnikom wynagrodzenia, odprawom, odszkodowaniom i wynagrodzeniu za pracę wadliwą, a także wynagrodzeniu za czas niewykonywania pracy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za urlop i za czas niezdolności do pracy, a także zawieszeniu prawa do wynagrodzenia. Zwrócono również uwagę na kwestię jawności analizowanego wynagrodzenia. Autorzy przedstawiają zmiany wprowadzone do rozporządzenia Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie od 1.01.2018 r. i dotyczą:

zmiany stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, które wzrosną maksymalnie o 600 zł brutto,
wysokości dodatków funkcyjnych,
uzupełnienia wykazu stanowisk, m.in. o zawody informatyczne.
Książka zawiera praktyczne porady odnośnie do możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
Książka Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018 jest przeznaczona przede wszystkim dla osób obsługujących jednostki samorządu terytorialnego, w tym prawników oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich.