Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 17, 95–102a KPW

Cena 127.54 zł Katalogowa 149 zł

Prezentowana Książka stanowi całościowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 917 ze zm.), które dotyczą wykroczeń przeciwko prawom pracownika a także art. 95–102a ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 475 ze zm.), które regulują postępowanie mandatowe.
W komentarzu uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z 10.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357), które wchodzą w życie 1.1.2019 r.