Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w wybranych obszarach sprawozdania finansowego

Cena 39.74 zł Katalogowa 52 zł

W książce przedstawiono zagadnienie zastosowania instrumentów polityki rachunkowości w obszarze sprawozdania finansowego, uwzględniając krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wskazano możliwości wykorzystania wybranych instrumentów polityki rachunkowości w kształtowaniu wyniku finansowego i całkowitego dochodu a także zaprezentowano ich wpływ na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Treść opracowania obejmuje następujące obszary:
- klasyfikację instrumentów polityki rachunkowości,
- amortyzację środków trwałych,
- wycenę rozchodu składników majątkowych,
- utratę wartości aktywów,
- wykorzystanie wartości godziwej,
- rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
- kontrakty długoterminowe,
- wykorzystanie polityki rachunkowości w rewizji finansowej. Instrumenty polityki rachunkowości stanowią pewnego rodzaju broń właścicieli jednostek i księgowych, za pomocą których mogą w sposób zgodny z prawem prezentować obraz jednostki na konkurencyjnym rynku. Informacje te skupione są przede wszystkim w sprawozdaniu finansowym, co dostrzegają Autorzy recenzowanego opracowania i wskazują istotne powiązania między instrumentami polityki rachunkowości a wynikową informacją prezentowaną w sprawozdaniu finansowym. Takie podejście należy uznać za słuszne. A fakt, że te rozważna poczynione są przy uwzględnieniu zarówno krajowych regulacji rachunkowości (ustawa o rachunkowości z aktami wykonawczymi, Krajowe Standardy Rachunkowości), w jaki sposób i regulacji międzynarodowych (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) należy uznać za wartość dodaną książki. Stanowi to jej wyróżnik na rynku wydawniczym. Ponadto za wyróżnik należy uznać liczne i ciekawe przykłady liczbowe, przedstawiające rzeczywiste zastosowanie instrumentów polityki rachunkowości. W związku z tym należy uznać problematykę podjętą przez zespół Autorów za nowatorską i potrzebną zarówno z teoretycznego, w jaki sposób i praktycznego punktu widzenia (...). Monografia ma charakter opracowania naukowego i jednocześnie praktycznego, co także należy uznać za jej atut (...). Można ją polecić zarówno pracownikom działów finansowo-księgowych, controlingu, rachunkowości zarządczej, menadżerom i właścicielom przedsiębiorstw, w jaki sposób i studentom oraz słuchaczom chcącym zgłębić tajniki rachunkowości. dr hab. Piotra Szczypy, prof. PWSZ w Koninie