Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym

Cena 50.92 zł Katalogowa 59,99 zł

Przedmiot niniejszej rozprawy doktorskiej stanowi ukazanie wykonawcy testamentu jako szczególnej konstrukcji jurydycznej obejmującej na płaszczyźnie teoretycznej określone elementy wielu instytucji właściwych nie tylko dla prawa spadkowego, lecz także części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego a także prawa zobowiązań, której obecna regulacja w polskim systemie normatywnym uniemożliwia pełną realizację jej tradycyjnych założeń aksjologicznych i prakseologicznych.