Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego Brzeziński

Cena 111.60 zł Katalogowa 149 zł
Książka do egzaminu na doradcę podatkowego

Książka Brzezińskiego z prawa podatkowego przeznaczona jest dla praktyków profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów), sędziów a także pracowników organów podatkowych, teoretyków prawa podatkowego, osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego i studentom prawa.
W książki omówiono zagadnienia:
- nadpłaty podatku,
- doręczeń,
- pełnomocnictw,
- reprezentacji i reklam,
- cen transferowych,
- nieodpłatnych świadczeń,
- klauzul unikania opodatkowania,
- opodatkowania usług niematerialnych,
- świadczeń złożonych,
- usług medycznych,
- handlu złomem,
- dostawy terenów budowlanych,
- budowli w podatku od nieruchomości,
- pojęcia przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części w prawie podatkowym.