Wydawnictwo ODDK

Zobacz Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046028 Wydanie 2018

Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla funda ...

Zobacz Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw
Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043263 Wydanie 2016

Książka nagrodzona w Konkursie Gazety Prawnej „Economicus” na najlepszą książkę sezonu 2016/2017 w kategorii: Najlepszy poradnik ekonomiczno-biznesowyAutorami publikacji o nowym prawie restrukturyzacyjnym i zmianach w prawie upadłościowym są ekspe ...

Zobacz Regulamin pracy z komentarzem Ciborski
Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043614 Wydanie 2017

Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza ...

Zobacz Z siatką bezpieczeństwa i bez. Bezpieczeństwo robót konstrukcyjnych na wysokości DVD
Z siatką bezpieczeństwa i bez. Bezpieczeństwo robót konstrukcyjnych na wysokości DVD

Wydawnictwo ODDK Isbn VD1278 Wydanie 2018

Robotom konstrukcyjnym na wysokości towarzyszy wiele zagrożeń – niebezpieczna wysokość, niestabilne konstrukcje, trudne warunki pogodowe, wysiłek, zmęczenie, niedyspozycja. Dach nowo wznoszonej konstrukcji, znajdujący się często na wysokości powy ...

Zobacz Z siatką bezpieczeństwa i bez. Bezpieczeństwo robót konstrukcyjnych na wysokości (film na pendrivie)
Z siatką bezpieczeństwa i bez. Bezpieczeństwo robót konstrukcyjnych na wysokości (film na pendrivie)

Wydawnictwo ODDK Isbn VD1278P Wydanie 2018

Robotom konstrukcyjnym na wysokości towarzyszy wiele zagrożeń – niebezpieczna wysokość, niestabilne konstrukcje, trudne warunki pogodowe, wysiłek, zmęczenie, niedyspozycja. Dach nowo wznoszonej konstrukcji, znajdujący się często na wysokości powy ...

Zobacz Pomoc publiczna w gminach
Pomoc publiczna w gminach

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046509 Wydanie 2018

Pomoc publiczna jest zjawiskiem bardzo powszechnym w sferze finansów publicznych. Do udzielenia pomocy publicznej może dojść w każdym przypadku przekazania środków pieniężnych należących do budżetu państwa lub budżetu JST. ...

Zobacz Czas pracy praktyczny komentarz
Czas pracy praktyczny komentarz

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043607 Wydanie 2017

Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawnych – plik suplementu można pobrać poprzez Internet (ins ...

Zobacz Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043287 Wydanie 2017

Książka o dokumentacji podatkowej cen transferowych to fachowy instruktaż dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autorzy wskazują je ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046332 Wydanie 2018

W szczegółowej klasyfikacji dochodów wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań. Suplement elektroniczny w ...

Zobacz Przekształcanie spółek handlowych Tomczak
Przekształcanie spółek handlowych Tomczak

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041375 Wydanie 2013

Instruktaż, który krok po kroku przeprowadzi czytelnika po arkanach przekształceń spółek handlowych. Od planu przekształcenia i dokumentacji finansowej do planu, roli biegłego, rozliczeń z wspólnikami nieuczestniczącymi w przekształceniu, obowiąz ...