Wydawnictwo Naukowe Scholar

Zobacz SUMMA INIURIA O BŁĘDZIE FORMALIZMU W STOSOWANIU PRAWA
SUMMA INIURIA O BŁĘDZIE FORMALIZMU W STOSOWANIU PRAWA

Wydawnictwo Naukowe Scholar Isbn 8373832572 Wydanie 2007

...

Zobacz TRAGIZM LUDZKIEJ EGZYSTENCJI JAKO PROBLEM FILOZOFICZNY
TRAGIZM LUDZKIEJ EGZYSTENCJI JAKO PROBLEM FILOZOFICZNY

Wydawnictwo Naukowe Scholar Isbn 8373830863 Wydanie 2005

Autor swoje zainteresowania koncentruje na filozofii życia. Bada pogranicze literatury i filozofii. W tomie tym skupia się na filozofii niemieckiej od Kanta, Schillera, Schellinga, Hegla, przez Schopenhauera i Nietzschego, do Jaspersa, Schelera i Heideggera. ...

Zobacz Skazani na problemy
Skazani na problemy

Wydawnictwo Naukowe Scholar Isbn 9788373837898 Wydanie 2015

Badania osobowościowych uwarunkowań zażywania alkoholu i uzależniania się liczą co najmniej pół wieku i dowodzą braku osobowości alkoholiczej, przedalkoholiczej czy nałogowej. Występują jednak dość wyraźne związki między określonymi cechami ...

Zobacz TTIP Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji
TTIP Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji

Wydawnictwo Naukowe Scholar Isbn 9788373837928 Wydanie 2015

7 czerwca 2013 r. UE i USA ogłosiły nowe handlowe otwarcie we wzajemnych relacjach, rozpoczynając negocjacje o ustanowienie Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Partnership in Trade and Investment, TTIP). TTIP jest ...

Zobacz Skazani na problemy
Skazani na problemy

Wydawnictwo Naukowe Scholar Isbn 9788373837898 Wydanie 2015

Badania osobowościowych uwarunkowań zażywania alkoholu i uzależniania się liczą co najmniej pół wieku i dowodzą braku „osobowości alkoholiczej”, „przedalkoholiczej” czy „nałogowej”. Występują jednak dość wyraźne związki między okr ...

Zobacz Autorytaryzm lęk konformizm
Autorytaryzm lęk konformizm

Wydawnictwo Naukowe Scholar Isbn 9788373832923 Wydanie 2015

Głównym tematem książki jest autorytaryzm. W psychologii społecznej i socjologii autorytaryzm stanowi ciągle aktualny przedmiot badań i refleksji. ...

Zobacz Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej
Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawnictwo Naukowe Scholar Isbn 9788373837584 Wydanie 2015

W aneksie Kalendarium 1989–2014 opracowane przez Ryszarda Stemplowskiego i Rafała Tarnogórskiego Czytelnik tej książki może wiedzieć o polityce więcej, niż mu się wydaje, ale najpełniej rozumie ją zwykle analityk. Większość ludzi nie uważa si ...

Zobacz Samoobsługowe państwo dobrobytu
Samoobsługowe państwo dobrobytu

Wydawnictwo Naukowe Scholar Isbn 9788373837881 Wydanie 2015

Komunikat płynący z książki Dawida Sześciły znacząco wykracza poza sferę rozważań nad technicznymi aspektami systemu usług publicznych. W istocie, na przykładzie ewolucji systemów usług publicznych, Autor opisuje przeobrażenia współczesnego pa ...

Zobacz 20 lat później - osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich
20 lat później - osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich

Wydawnictwo Naukowe Scholar Isbn 9788373837768 Wydanie 2015

Autorka przedstawia rezultaty drugiego etapu badań poświęconych psychologicznym charakterystykom wybranej grupy aktorów polskich. Bez wątpienia są to rezultaty warte opublikowania, ponieważ były to badania unikatowe i to nie tylko w skali krajowej. Nie ...

Zobacz Brzydkie słowa brudny dźwięk
Brzydkie słowa brudny dźwięk

Wydawnictwo Naukowe Scholar Isbn 9788373836969 Wydanie 2015

Michał Jan Lutostański – socjolog, doktor nauk społecznych i absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jego działalność naukowa skupia się na młodzieży oraz muzyce. Pracownik instytu ...