Wydawnictwo Legis

Zobacz Podatki ujednolicone przepisy Legis
Podatki ujednolicone przepisy Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467515 Wydanie 2019

Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT- 6. Akcyza- 7. Rachunko ...

Zobacz Budownictwo ujednolicone przepisy Legis
Budownictwo ujednolicone przepisy Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467454 Wydanie 2018

Książka wyd. Legis na 2018 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane na 2018 rok2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne fu ...

Zobacz Podatki 2016 komentarz do zmian
Podatki 2016 komentarz do zmian

Wydawnictwo Legis Isbn 9788362370962 Wydanie 2019

Publikacja podzielona jest na 2 główne działy A. Komentarz do zmian B. Przepisy prawne ...

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy
Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467485 Wydanie 2019

Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2019 podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy na 2019 rok 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ\r\n 5. Wypadki przy pracy i ch ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Legis
Ustawa o rachunkowości Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467539 Wydanie 2019

Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:\r\n- Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wy ...

Zobacz Nieruchomości ujednolicone przepisy stan prawny 1 marca 2018 r.
Nieruchomości ujednolicone przepisy stan prawny 1 marca 2018 r.

Wydawnictwo Legis Isbn 9788362370733 Wydanie 2018

Książka o przepisach z nieruchomości podzielona jest na osiem głównych działów: 1. Prawo cywilne i administracyjne.2. Gospodarka nieruchomościami.3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.4. Geodezja i kartografia.5. Lokale (najem, własność).6. ...

Zobacz Farmacja ujednolicone przepisy Legis
Farmacja ujednolicone przepisy Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467409 Wydanie 2018

Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: \r\n1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. \r\n3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty ...

Zobacz Farmacja 2017 + Wykaz leków na CD 2017
Farmacja 2017 + Wykaz leków na CD 2017

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467232 Wydanie 2019

Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny de ...

Zobacz Farmacja 2018 + Wykaz leków na CD 2018
Farmacja 2018 + Wykaz leków na CD 2018

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467409 Wydanie 2018

Płyta CD Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: \r\n1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych ...

Zobacz Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny 4 września 2017 roku
Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny 4 września 2017 roku

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467201 Wydanie 2017

Książka wyd. Legis przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane.2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w budo ...