Wydawnictwo Legis

Zobacz Podatki ujednolicone przepisy Legis
Podatki ujednolicone przepisy Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467393 Wydanie 2018

Książka o podatkach na 2018 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT- 6. Akcyza- 7. Rachunko ...

Zobacz Budownictwo ujednolicone przepisy Legis
Budownictwo ujednolicone przepisy Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467454 Wydanie 2018

Książka wyd. Legis na 2018 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane na 2018 rok2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne fu ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Legis
Ustawa o rachunkowości Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467461 Wydanie 2018

Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:\r\n- Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wy ...

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy
Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467485 Wydanie 2018

Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2018 podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy na 2018 rok 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ\r\n 5. Wypadki przy pracy i ch ...

Zobacz Nieruchomości ujednolicone przepisy stan prawny 1 marca 2018 r.
Nieruchomości ujednolicone przepisy stan prawny 1 marca 2018 r.

Wydawnictwo Legis Isbn 9788362370733 Wydanie 2018

Książka o przepisach z nieruchomości podzielona jest na osiem głównych działów: 1. Prawo cywilne i administracyjne.2. Gospodarka nieruchomościami.3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.4. Geodezja i kartografia.5. Lokale (najem, własność).6. ...

Zobacz Farmacja ujednolicone przepisy Legis
Farmacja ujednolicone przepisy Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467409 Wydanie 2018

Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: \r\n1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. \r\n3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty ...

Zobacz Farmacja 2018 + Wykaz leków na CD 2018
Farmacja 2018 + Wykaz leków na CD 2018

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467409 Wydanie 2018

Płyta CD Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: \r\n1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych ...

Zobacz Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny 4 września 2017 roku
Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny 4 września 2017 roku

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467201 Wydanie 2017

Książka wyd. Legis przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane.2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w budo ...

Zobacz Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny marzec 2018 roku
Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny marzec 2018 roku

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467201 Wydanie 2018

Książka wyd. Legis na 2018 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane na 2018 rok2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne fu ...

Zobacz Podatki 2017 Legis stan prawny 3 kwietnia 2017 roku
Podatki 2017 Legis stan prawny 3 kwietnia 2017 roku

Wydawnictwo Legis Isbn 9788362370922 Wydanie 2017

Książka wyd. Legis ujednolicone przepisy podatkowe na 2017 rok zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków w roku 2017. Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów: 1. Ordynacja podatkowa na ...