Wydawnictwo Legis

Zobacz Podatki ujednolicone przepisy Legis
Podatki ujednolicone przepisy Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467515 Wydanie 2019

Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT- 6. Akcyza- 7. Rachunko ...

Zobacz Budownictwo ujednolicone przepisy Legis
Budownictwo ujednolicone przepisy Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467454 Wydanie 2019

Książka wyd. Legis na 2019 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techni ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Legis
Ustawa o rachunkowości Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467539 Wydanie 2019

Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:\r\n- Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wy ...

Zobacz Podatki 2017 Legis stan prawny 2 stycznia 2017 roku
Podatki 2017 Legis stan prawny 2 stycznia 2017 roku

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467515 Wydanie 2019

Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT- 6. Akcyza- 7. Rachunko ...

Zobacz Nieruchomości ujednolicone przepisy Legis
Nieruchomości ujednolicone przepisy Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788362370733 Wydanie 2019

Książka podzielona jest na osiem głównych działów: 1. Prawo cywilne i administracyjne.2. Gospodarka nieruchomościami.3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.4. Geodezja i kartografia.5. Lokale (najem, własność).6. Dodatki, dopłaty, dofinansowa ...

Zobacz Podatki 2016 komentarz do zmian
Podatki 2016 komentarz do zmian

Wydawnictwo Legis Isbn 9788362370962 Wydanie 2019

Publikacja podzielona jest na 2 główne działy A. Komentarz do zmian - zmiany podatkowe - ordynacja podatkowa 2019 - zmiany podatkowe PIT i CIT 2019: exit tax, stawka preferencyjna, zmiany w dok. transferowej, zaliczki, podatek od budynków. - zmiany podatko ...

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy
Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467485 Wydanie 2019

Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2019 podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy na 2019 rok 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ\r\n 5. Wypadki przy pracy i ch ...

Zobacz Farmacja ujednolicone przepisy Legis
Farmacja ujednolicone przepisy Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467409 Wydanie 2018

Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: \r\n1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. \r\n3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty ...

Zobacz Farmacja 2017 + Wykaz leków na CD 2017
Farmacja 2017 + Wykaz leków na CD 2017

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467232 Wydanie 2019

Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny de ...

Zobacz Farmacja ujednolicone przepisy stan prawny 5 kwietnia 2017 roku
Farmacja ujednolicone przepisy stan prawny 5 kwietnia 2017 roku

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467232 Wydanie 2019

Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny de ...