Wydawnictwo Currenda

Zobacz Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych
Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788365966117 Wydanie 2018

Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych pod redakcją Prof. A. Marciniaka, to pierwsze naukowe opracowanie fundamentalnej zmiany w systemie funkcjonowania jednego z podstawowych organów egzekucyjnych, a tym samym ró ...

Zobacz Studia z postępowania egzekucyjnego
Studia z postępowania egzekucyjnego

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788365966100 Wydanie 2018

Monografia jest przygotowana na odpowiednim poziomie merytorycznym, a autorzy posługują się dobrym, przejrzystym językiem, co ułatwia czytelnikowi przyswojenie trudnych problemów poruszanych w przygotowanych opracowaniach. dr hab. Kingi Flaga-Gieruszyńs ...

Zobacz Tytuły egzekucyjne
Tytuły egzekucyjne

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788365966087 Wydanie 2018

Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne związane z pro ...

Zobacz Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika
Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788365966070 Wydanie 2018

Zbiór studiów odnosi się do współczesnych problemów postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego oraz wzajemnych relacji między tymi postępowaniami. Problem rozwiązań prawnych dotyczących różnych aspe ...

Zobacz Komentarz do Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego
Komentarz do Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788360833964 Wydanie 2017

Komentarz stanowi odpowiedź na wzmożone zainteresowanie problematyką etyki zawodowej komornika sądowego. Publikacja jest adresowana w szczególności do komorników, asesorów i aplikantów komorniczych. Analiza zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sąd ...

Zobacz Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego
Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788365966063 Wydanie 2018

W dobie poszukiwania przez naukę i praktykę postępowania cywilnego odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uzyskanie przyspieszenia załatwiania spraw cywilnych bez uszczerbku dla rzetelności i sprawiedliwości prowadzonych postępowań, elektronizacja ja ...

Zobacz Egzamin komorniczy Zbiór zadań Kazusy 2018
Egzamin komorniczy Zbiór zadań Kazusy 2018

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788365966032 Wydanie 2018

Przygotowanie do końcowego egzaminu komorniczego to wyjątkowo czasochłonny proces; wymagający wielu wyrzeczeń, trudny okres dla każdego prawnika. Niniejsza publikacja, w zamierzeniu autorek, ma być ułatwieniem w utrwalaniu zdobytej już wiedzy oraz sł ...

Zobacz Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788365966056 Wydanie 2018

Praca obejmuje cztery rozdziały. W pierwszym przedstawiono ogólne zagadnienia związane ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi dotyczącymi praw i wolności człowieka w zakresie związanym z egzekucją opróżnienia lokalu wykorzystywanego do po ...

Zobacz Kierunki zmian egzekucji sądowej
Kierunki zmian egzekucji sądowej

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788360833988 Wydanie 2018

Niniejsza publikacja jest odpowiedzią młodej generacji procesualistów cywilnych na największą od 2011 r. nowelizację przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a mianowicie ustawę z dn. 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodek ...

Zobacz Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej
Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788365966049 Wydanie 2018

Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona nowa forma sprzedaży ruchomości w toku egzekucji sądowej z ruchomości-licytacja elektroniczna. ...