Wydawnictwo C.H.Beck

Zobacz Ustawy komornicze Akty wykonawcze
Ustawy komornicze Akty wykonawcze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381585811 Wydanie 2019

Stan prawny: 4 marca 2019 r. Książka zawiera: ustawę o komornikach sądowych, ustawę o kosztach komorniczych oraz 26 rozporządzeń m.in.: \r\nw sprawie wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegając ...

Zobacz Prawo przedsiębiorców Komentarz
Prawo przedsiębiorców Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288859 Wydanie 2019

W komentarzu omówiono przepisy ustawy − Prawo przedsiębiorców, które zastąpiły ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie stały się najważniejszym aktem prawnym w systemie publicznego prawa gospodarczego. Nowe przepisy wiążą ...

Zobacz Opłaty za przedszkola publiczne
Opłaty za przedszkola publiczne

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583527 Wydanie 2019

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Jednym z przedmiotów tej regulacji są opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w placówkach przedszkolnych. Zgodnie z art. 52 ust. 15 tej ustawy ...

Zobacz Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584494 Wydanie 2019

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundurowanej formacji wykonującej zadania z zakresu oc ...

Zobacz Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584463 Wydanie 2019

Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy ...

Zobacz Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381585897 Wydanie 2019

Prezentujemy praktyczny komentarz do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Celem komentowanej ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22.10.2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktu ...

Zobacz Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami
Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286695 Wydanie 2019

Publikacja Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Prezentowana ...

Zobacz Prawo spółek Pyzioł Szumański
Prawo spółek Pyzioł Szumański

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288965 Wydanie 2018

Książka z prawa spółek jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także dla prawni ...

Zobacz Prawo konsumenckie
Prawo konsumenckie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580380 Wydanie 2019

Tom VII Prawo konsumenckie zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z następującego zakresu: KC (art. 221, art. 385–3853 KC): pojęcie konsumenta, wzorce umowne, niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami; ustawa o prawach konsumenta (art. 1–55 P ...

Zobacz Ustawa o ochronie danych osobowych
Ustawa o ochronie danych osobowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325508685 Wydanie 2019

Prezentowany Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z 14.12.2018 r. powstałej w celu wdrożenia do polskiego porządku prawnego rozwiązań zawartych ...