Wydawnictwo C.H.Beck

Zobacz Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych
Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281089 Wydanie 2018

Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze to publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak wygrać przetarg w zamówieniach publicznych. Dzię ...

Zobacz Dokumentacja BHP wzory dokumentów z komentarzami
Dokumentacja BHP wzory dokumentów z komentarzami

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588304 Wydanie 2016

Szybki i intuicyjny dostęp do kilkuset gotowych do natychmiastowego wykorzystania wzorów dokumentów (wypadkowej, badań lekarskich, odzieży roboczej) instrukcji stanowiskowych, szkoleń bhp oraz kart oceny ryzyka zawodowego. Wzory są w pełni edytowalne. ...

Zobacz Ochrona własności intelektualnej Michniewicz
Ochrona własności intelektualnej Michniewicz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586782 Wydanie 2016

Trzecie wydanie podręcznika prawniczego o ochronie własności zostało zaktualizowane i zmodernizowane w stosunku do poprzednich. Zawiera zmiany związane z pewną ingerencją ustawodawcy w ostatnią wersję wcześniej znowelizowanej ustawy. Została ona zaw ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591533 Wydanie 2017

Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administ ...

Zobacz Akcyza Komentarz Zimny Marcin
Akcyza Komentarz Zimny Marcin

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325581145 Wydanie 2017

Komentarz do akcyzy stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny. Dla wygody Czytelników, w celu ułatwienia szybkiej orientacji w tekście, Komentarz wyróżni ...

Zobacz Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD
Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283724 Wydanie 2018

Poradnik w sposób kompleksowy przedstawia poszczególne czynności organów podatkowych gmin, podejmowane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie preferencji w zakresie zapłaty zobowiązania z tytułu tzw. podatków lokalnych. Na przykładzie wybrane ...

Zobacz Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz
Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599720 Wydanie 2017

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.4.2017 r. – ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132). Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europe ...

Zobacz Etyka zawodu adwokata Regulamin wykonywania zawodu adwokata
Etyka zawodu adwokata Regulamin wykonywania zawodu adwokata

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381284684 Wydanie 2018

Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy to publikacja, która w niezwykle ciekawy i przystępny sposób przybliża czytelnikowi problematykę działalności adwokata od momentu rozpoczęc ...

Zobacz Ustawa o radcach prawnych Komentarz
Ustawa o radcach prawnych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282178 Wydanie 2018

Prezentowana pozycja – Ustawa o radcach prawnych. Komentarz zawiera wyczerpującą i kompleksową wykładnię przepisów ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.). Poruszane w Komentarzu kwestie odnoszą się do zasad wy ...

Zobacz Dotacje oświatowe Beck
Dotacje oświatowe Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285483 Wydanie 2018

Książka wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych wprowadziła ustawa z 27.10.2017 r. o finansow ...