Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Zobacz Prowokacja Analiza prawnokarna
Prowokacja Analiza prawnokarna

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788364321009 Wydanie 2018

W książce podjęto próbę dokonania możliwie kompleksowej analizy zjawiska prowokacji z perspektywy polskiego prawa karnego. Przedmiotem rozważań uczyniono m.in. problematykę sprowokowanej obrony koniecznej, zawinionego stanu wyższej konieczności, pro ...

Zobacz Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym
Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788364321474 Wydanie 2018

Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym ...

Zobacz Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa
Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788387148660 Wydanie 2005

Wronkowska w książce która, jest przeznaczona dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z wybranymi zasada ...

Zobacz Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń
Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 8387148547 Wydanie 2003

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa - zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z wybranymi zasadami ...

Zobacz Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym
Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788364321740 Wydanie 2018

Przedmiot niniejszej rozprawy doktorskiej stanowi ukazanie wykonawcy testamentu jako szczególnej konstrukcji jurydycznej obejmującej na płaszczyźnie teoretycznej określone elementy wielu instytucji właściwych nie tylko dla prawa spadkowego, lecz także ...

Zobacz Prawo rodzinne Zarys wykładu
Prawo rodzinne Zarys wykładu

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788360550427 Wydanie 2013

Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Byt eksp ...

Zobacz HANDEL ŚWIATOWY W ZINTEGROWANYM PORZĄDKU PRAWNYM
HANDEL ŚWIATOWY W ZINTEGROWANYM PORZĄDKU PRAWNYM

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788360550281 Wydanie 2010

Realizacja tematu jest zamierzeniem ambitnym i łamiącym dotychczasowe schematy. Zwykle analogiczny temat przedstawiany był wyłącznie w świetle prawa międzynarodowego, bądź europejskiego. W tej rozprawie rozważania toczą się na obydwu płaszczyznach ...

Zobacz Powszechna historia państwa i prawa Krasowski
Powszechna historia państwa i prawa Krasowski

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 8360550090 Wydanie 2007

Książka o powszechnej historii państwa i prawa zawiera jest rozbita na dwie księgi pierwsza dotyczy historii, państwa, druga historii prawa sądowego. O układzie takim zdecydowały względy rzeczowe, przy opracowaniu powszechnej historii państwa i prawa ...

Zobacz Global Ocean Governance From Vision to Action
Global Ocean Governance From Vision to Action

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788364321283 Wydanie 2014

Książka jest owocem zorganizowanej w 2011 r. Międzynarodowej Konferencji Prawa Morza pod hasłem \"Global Ocean Governance: from Vision to Action\". Wzięli w niej udział wybitni prawnicy oraz przedstawiciele administracji z Europy i świata. Tematem publika ...

Zobacz Historia ustroju państwa Krasowski Krzymkowski
Historia ustroju państwa Krasowski Krzymkowski

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 8387148377 Wydanie 2002

Książka jest próbą ujęcia historii ustroju państwa w sposób uwzględniający przede wszystkim potrzeby wykładu tego przedmiotu na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu, co nie zmniejsza jednak użyteczności podręcznika dla studentów innych wydzi ...