Wolters Kluwer Polska

Zobacz Projektowanie efektywnych szkoleń
Projektowanie efektywnych szkoleń

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494284 Wydanie 2016

Opracowanie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy zajmują się rozwojem ludzi, ich szkoleniem i nauczaniem, na poziomie zarówno strategicznym, jak i operacyjnym: dyrektorów działów HR i działów rozwoju, szkoleniowców, trenerów i nauczycieli. Może ...

Zobacz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242448 Wydanie 2018

W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak: uchwały organów spółki, regulaminy i wnioski, a także wzory pozwów oraz umów. Zaletami opracowania s ...

Zobacz Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska
Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078122 Wydanie 2017

W komentarzu o pomocy społecznej przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz aktów normatywnych, do których odsyła ustawa, w tym przepisó ...

Zobacz Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa
Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928022 Wydanie 2016

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne - część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego oraz innych aktów p ...

Zobacz MERITUM Prawo pracy 2018
MERITUM Prawo pracy 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242967 Wydanie 2018

MERITUM Prawo Pracy 2018 jest publikacją \"otwartą\", na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok.15. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wi ...

Zobacz Marketing na rynku międzynarodowym Grzegorczyk
Marketing na rynku międzynarodowym Grzegorczyk

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326440847 Wydanie 2018

Podręcznik przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, marketingu i międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz dla menedżerów przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynkach zagranicznych.Grzegorczyk wyjaśnia w podręc ...

Zobacz Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381241205 Wydanie 2018

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz ...

Zobacz Historia ustroju i prawa polskiego Bardach
Historia ustroju i prawa polskiego Bardach

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788376201924 Wydanie 2010

Książka z historii ustroju i prawa polskiego obejmuje dzieje ustroju społeczno-politycznego i prawa Polski od ich zarania aż do końca XX wieku. Szerokie ujęcie historii za pomocą doświadczonych profesorów, którzy barwnie i w uporządkowany sposób zd ...

Zobacz Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077613 Wydanie 2017

Publikacja zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.Wzory pism przedstawion ...

Zobacz Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243599 Wydanie 2018

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki ...