Wolters Kluwer Polska

Zobacz Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami
Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247948 Wydanie 2018

Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego:- ...

Zobacz Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor
Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481628 Wydanie 2016

Podręcznik Michaela Armstronga i Stephena Taylora jest kluczową pozycją z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują wszystkie najważniejsze obszary tej dziedziny, takie jak rekrutacja, zarządzanie kapitałem ludzkim, wynagradzanie, zaangaż ...

Zobacz Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek
Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246941 Wydanie 2018

W drugim wydaniu komentarza do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa k ...

Zobacz SPOSOBY JEDNOSTRONNEJ REZYGNACJI Z ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH
SPOSOBY JEDNOSTRONNEJ REZYGNACJI Z ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

Wolters Kluwer Polska Isbn 8375265446 Wydanie 2007

Druk na życzenie - realizacja 10 dni.Monografia zawiera analizę sposobów jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych w prawie polskim. Jej wynikiem jest zdefiniowanie wszystkich sposobów jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych i wyznaczenie z ...

Zobacz Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy
Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326433054 Wydanie 2014

Autorka prezentuje kompleksowy, spójny model wzajemnych rozliczeń stron po dokonaniu odstąpienia od umowy. Ma on charakter uniwersalny, ponieważ jest niezależny od kwestii przejścia lub nieprzejęcia własności rzeczy po odstąpieniu, jak również moż ...

Zobacz Prawo karne Zbiór przepisów
Prawo karne Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602020 Wydanie 2018

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorow ...

Zobacz Prawo cywilne Zbiór przepisów
Prawo cywilne Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602051 Wydanie 2018

Stan prawny na 9 października 2018 r. B] Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:KODEKS CYWILNY9 lipca 2018 r. – ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1104)25 listopada 2018 r. ...

Zobacz Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe
Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434051 Wydanie 2014

Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego. W pierwszej części opracowania zaprezentowano m.in.: źródła prawa karnego wykonawczego, standardy międzynarodowe, uczestników postępowania wykonaw ...

Zobacz Ilustrowane prawo autorskie
Ilustrowane prawo autorskie

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600361 Wydanie 2018

Ilustrowane prawo autorskie to przewodnik po współczesnym polskim i europejskim prawie autorskim. Nowatorskość tej książki polega na wykorzystaniu obszernego materiału ilustracyjnego, który ułatwia zrozumienie problemów prawa autorskiego oraz śledze ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247092 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów pr ...