Wolters Kluwer Polska

Zobacz Ustawa deweloperska Komentarz Czech
Ustawa deweloperska Komentarz Czech

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242790 Wydanie 2018

W komentarzu przedstawiono obszerną analizę przepisów ustawy deweloperskiej wraz z powiązanymi z nią przepisami:Kodeksu cywilnego,Prawa upadłościowego,Prawa restrukturyzacyjnego,Prawa bankowego.Najnowsze zmiany legislacyjne uwzględnione w publikacji do ...

Zobacz Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe
Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247078 Wydanie 2018

Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówienia publiczne, ale są ustawowo wyłączone spod stosowania ...

Zobacz MERITUM Prawo pracy 2018
MERITUM Prawo pracy 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242967 Wydanie 2018

MERITUM Prawo Pracy 2018 jest publikacją \"otwartą\", na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok.15. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wi ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Florek
Kodeks pracy Komentarz Florek

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076661 Wydanie 2017

Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. Dotycz ...

Zobacz Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078160 Wydanie 2017

Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadmini ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki
Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247214 Wydanie 2018

Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki. Kolejne wydanie popularnego klasycznego, podartykułowego komentarza do Kodeksu postępowania karnego. ...

Zobacz Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246187 Wydanie 2018

Publikacja − jako pierwsza na rynku wydawniczym − przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych pr ...

Zobacz MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy
MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077767 Wydanie 2017

Nowości w wydaniu Meritum BHP:- omówienie zmienionych regulacji Kodeksu pracy dotyczących obowiązkowych badań wstępnych pracowników (przesłanki zwalniające z tego obowiązku);- nowe wzory skierowania na badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskiego; ...

Zobacz Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf
Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246842 Wydanie 2018

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stos ...

Zobacz Kalendarz Dyrektora Szkoły i Nauczyciela 2018/2019
Kalendarz Dyrektora Szkoły i Nauczyciela 2018/2019

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247139 Wydanie 2018

Publikacja składa się z trzech części:- kalendarzowej - zawierającej przejrzysty i funkcjonalny układ \"dzień na stronie\" pozwalający na swobodne zapisanie wszystkich informacji oraz spotkań, informacyjnej - zawierającej takie informacje, jak:- organi ...