Wolters Kluwer Polska

Zobacz Kalendarz Dyrektora Szkoły i Nauczyciela 2018/2019
Kalendarz Dyrektora Szkoły i Nauczyciela 2018/2019

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247139 Wydanie 2018

Publikacja składa się z trzech części:- kalendarzowej - zawierającej przejrzysty i funkcjonalny układ \"dzień na stronie\" pozwalający na swobodne zapisanie wszystkich informacji oraz spotkań, informacyjnej - zawierającej takie informacje, jak:- organi ...

Zobacz Karta nauczyciela Komentarz Barański
Karta nauczyciela Komentarz Barański

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245630 Wydanie 2018

W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego ze schematami
Kodeks postępowania karnego ze schematami

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245265 Wydanie 2018

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnich zmian, m.in. wynikających z ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych ...

Zobacz Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań
Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247634 Wydanie 2018

W książce kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych – od przedstawienia podstaw prawnych i zasad ich przeprowadzania, po omówienie poszczególnych etapów wyborczych i środków zaskarżania, jakie przysługują wyborcy, w tym m ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248433 Wydanie 2018

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektor ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247436 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego przeznaczona jest dla praktyków prawa: sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów i kuratorów sądowych. Może być przydatna również funkcjonariuszom i prac ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki
Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247214 Wydanie 2018

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano si ...

Zobacz Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów
Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243797 Wydanie 2018

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą książki Obrót ...

Zobacz VAT w samorządach
VAT w samorządach

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077811 Wydanie 2017

Kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń. W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:- - opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywa ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Baran
Kodeks pracy Komentarz Baran

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245807 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu pracy przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy. W czwartym wydaniu zostały uwzględnione najnowsze zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy oraz wprowadzania ...