Wolters Kluwer Polska

Zobacz Informator Prawniczy 2019 niebieski (format A5)
Informator Prawniczy 2019 niebieski (format A5)

Wolters Kluwer Polska Isbn 0239-099X 01 Wydanie 2018

Informator Prawniczy 2019 niebieski (format A5). Funkcjonalny informator dla prawnika. Zawartość informatora: praktyczne kalendarium, obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, zestawienie przepisów o kosztach, mapa Polski, registry, dwie tasiemki, o ...

Zobacz Informator Prawniczy 2019 zielony (format A5)
Informator Prawniczy 2019 zielony (format A5)

Wolters Kluwer Polska Isbn 0239-099X 02 Wydanie 2019

Informator Prawniczy 2019 zielony (format A5) ...

Zobacz Struktury wynagradzania pracowników
Struktury wynagradzania pracowników

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326444517 Wydanie 2013

Celem książki jest przedstawienie, w prosty i zrozumiały sposób, zarówno podstaw, jak i zaawansowanej problematyki wynagradzania. Autorka omawia klasyczne i innowacyjne sposoby kształtowania systemów wynagradzania, kategorie i funkcje płac oraz metody ...

Zobacz Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura
Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248501 Wydanie 2018

Metodyka zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W metodyce ...

Zobacz Karta nauczyciela Komentarz Barański
Karta nauczyciela Komentarz Barański

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245630 Wydanie 2018

W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, ...

Zobacz Meritum Prawo Oświatowe
Meritum Prawo Oświatowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249188 Wydanie 2018

Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. ...

Zobacz Wycena nieruchomości Komentarz
Wycena nieruchomości Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247351 Wydanie 2019

Komentarz umożliwia właściwą interpretację przepisów odnoszących się do wyceny nieruchomości. Trwają prace w Sejmie nad ustawą o użytkowaniu wieczystym, musimy uwzględnić ją w książce (planowane wejście w życie od 1 stycznia 2019) ...

Zobacz Kodeks wyborczy Komentarz do zmian 2018
Kodeks wyborczy Komentarz do zmian 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248464 Wydanie 2018

Komentarza do kodeksu wyborczego stanowi usystematyzowane omówienie najnowszych zmian Kodeksu wyborczego wprowadzonych na mocy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowani ...

Zobacz Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników
Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249201 Wydanie 2018

Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje:- jest narzędziem służącym do praktycznego opanowania tej umiej ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077873 Wydanie 2018

W komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego wydawnictwa Wolters omówiono przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej i kwestie m.in.: wydawania zaświadczeń, kosztów postępowania administracyjnego oraz post ...