Wolters Kluwer Polska

Zobacz RODO Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami
RODO Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247627 Wydanie 2018

RODO Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami. Publikacja porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Ochrony danych osobowych 2016/679 (w skrócie RODO) oraz p ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów
Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603522 Wydanie 2019

Książka zawiera wzory pism w sprawach administracyjnych i stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w których mają zastosowanie prze ...

Zobacz Postępowanie cywilne Kazusy Manowska
Postępowanie cywilne Kazusy Manowska

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380924420 Wydanie 2016

Kazusy z postępowania cywilnego stanowią zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych. W kazusach zwrócono uwagę na ...

Zobacz Samochody a VAT i podatki dochodowe
Samochody a VAT i podatki dochodowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381079631 Wydanie 2019

Czy leasing samochodów będzie się opłacał po nowym roku? Niemal każdy przedsiębiorca używa w swojej działalności samochodów. Często są to samochody osobowe. Od dnia 1 stycznia 2019 r. zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów związanych z ...

Zobacz Prawo cywilne część ogólna Brzozowski
Prawo cywilne część ogólna Brzozowski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381601085 Wydanie 2018

W książce z prawa cywilnego zostały przystępnie omówione takie podstawowe zagadnienia, jak:- pojęcia osoby fizycznej i osoby prawnej,- stosunek cywilnoprawny oraz prawo podmiotowe,- oświadczenie woli i czynności prawne,- ochrona dóbr osobistych,- prze ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Baran
Kodeks pracy Komentarz Baran

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245807 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu pracy przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy. W czwartym wydaniu zostały uwzględnione najnowsze zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy oraz wprowadzania ...

Zobacz Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz
Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248990 Wydanie 2018

Komentarz do ustawy o komornikach sądowych w praktyczny sposób omawia nowe regulacje dotyczące komorników sądowych, wynikające z nowo uchwalonych aktów prawnych: ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771) oraz z 28.02.2018 r. o kosz ...

Zobacz Kryminalistyka Hołyst Brunon
Kryminalistyka Hołyst Brunon

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077286 Wydanie 2017

Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań krymin ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska
Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248877 Wydanie 2018

Komentarz do ustawy o rachunkowości to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych przepisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ustawa o rachunkowości. Uwzględniona zosta ...

Zobacz Proces karny zarys systemu Waltoś
Proces karny zarys systemu Waltoś

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245371 Wydanie 2018

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcz ...