Wolters Kluwer Polska

Zobacz Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej
Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604550 Wydanie 2019

Informatyzacja postępowania arbitrażowego. Kompleksowa prezentacja problematyki informatyzacji postępowania arbitrażowego. ...

Zobacz Decentralizacja administracji publicznej w Polsce
Decentralizacja administracji publicznej w Polsce

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602280 Wydanie 2019

Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej współczesny wymiar w teorii i praktyce ...

Zobacz Kodeks karny Komentarz Mozgawa
Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604154 Wydanie 2019

W komentarzu do kodeksu karnego na 2019 rok czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przeds ...

Zobacz Ustawa o prokuraturze
Ustawa o prokuraturze

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602518 Wydanie 2019

Niniejszy komentarz jest pierwszym na rynku opracowaniem w całości omawiającym ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Akt ten zasadniczo poszerzył kompetencje Prokuratorii Generalnej ...

Zobacz Meritum HR Marciniak
Meritum HR Marciniak

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246927 Wydanie 2018

Wśród nowości w trzecim wydaniu znajdują się m.in.:- rozbudowane omówienie funkcji personalnej HR: analiza wiarygodności działów HR, wykorzystania w praktyce danych zbieranych i przetwarzanych przez działy HR, ram prawnych, w jakich działają, specy ...

Zobacz Ciężar dowodu w polskim procesie karnym
Ciężar dowodu w polskim procesie karnym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381605953 Wydanie 2019

W publikacji autorka prezentuje różne sposoby postrzegania ciężaru dowodu w polskim procesie karnym, przywołując poglądy przedstawicieli nauki polskiej i zwracając szczególną uwagę na kwestie sporne w tym zakresie. ...

Zobacz Szkolne prawo pracy poradnik dyrektora szkoły
Szkolne prawo pracy poradnik dyrektora szkoły

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604529 Wydanie 2019

Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.:- sposoby, tryby i warunki nawiązania, przekształcenia i rozwiązania stosunku pracy;- oc ...

Zobacz Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni
Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604727 Wydanie 2019

Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji ...

Zobacz Digital learning
Digital learning

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604598 Wydanie 2019

Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą. Przegląd nowoczesnych metod uczenia się i podnoszenia kompetencji. ...

Zobacz Szczególna zdolność sądowa
Szczególna zdolność sądowa

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604536 Wydanie 2019

W monografii przeanalizowano problemy praktyczne związane z udziałem w postępowaniu cywilnym struktur wyposażonych w szczególną zdolność sądową, czyli struktur niemających zdolności prawnej, którym zdolność sądowa przysługuje na podstawie prze ...