Wolters Kluwer

Zobacz Leksykon prawa medycznego
Leksykon prawa medycznego

Wolters Kluwer Isbn 9788381073684 Wydanie 2017

Książka z prawa medycznego przeznaczona jest dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, a także osób wykonujących zawody medyczne. Może również służyć jako dodatkowy materiał dydaktyczny w kształceniu kadr prawniczych, administrac ...

Zobacz Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne

Wolters Kluwer Isbn 9788381076890 Wydanie 2017

W podręczniku omówiono m.in. wybrane problemy z epidemiologii i badań epidemiologicznych, testy statystyczne, stan opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej, szpitalnictwo i lecznictwo sanatoryjne i psychiatryczne, zagadnienia ratownictwa medycznego, ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo międzynarodowe publiczne

Wolters Kluwer Isbn 9788373342941 Wydanie 2004

Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz stosunków międzynarodowych oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką ...

Zobacz Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu
Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu

Wolters Kluwer Isbn 9788381077859 Wydanie 2017

Książka z polskiego prawa konstytucyjnego przedstawia wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny etap przemian polskiego porządku prawnego, w ...

Zobacz Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Wolters Kluwer Isbn 9788381240673 Wydanie 2018

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie zatrudnienia niepełnoetatowego. W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania pojęcia pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy na tle ustawodaw ...

Zobacz Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz
Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381247399 Wydanie 2018

Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów ustawy z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ten długo oczekiwany akt prawny, będący implementacją dyrektywy unijnej (tzw. dyrektywy odszkodo ...

Zobacz Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji
Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Wolters Kluwer Isbn 9788381077958 Wydanie 2017

W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna o ...

Zobacz Prawo cywilne Zbiór przepisów
Prawo cywilne Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Isbn 9788381248860 Wydanie 2018

Stan prawny na 5 lipca 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY 15 marca 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) 30 kwietnia 2 ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Wolters Kluwer Isbn 9788381247993 Wydanie 2018

RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno do sektora prywatnego, w jaki sposób i publicznego. Jednocześnie wiele przepisów RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację prawną podmiotów z sektora publicznego. W książce znajdziesz m.in. om ...

Zobacz Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Wolters Kluwer Isbn 9788381077507 Wydanie 2017

Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane ...