Wolters Kluwer

Zobacz Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Wolters Kluwer Isbn 9788381242660 Wydanie 2017

W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Autorzy analizują zmiany w polskim u ...

Zobacz Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa

Wolters Kluwer Isbn 9788381242653 Wydanie 2018

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o systemie informacyjnym rachunkowości finansowej przedsiębiorstw: od zaprojektowania tego systemu począwszy poprzez sprawne jego funkcjonowanie aż do likwidacji lub upadłości firmy. Treść książki została ujęta ...

Zobacz Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Wolters Kluwer Isbn 9788381077040 Wydanie 2017

W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W 15. wydaniu zosta ...

Zobacz Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym
Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381074223 Wydanie 2018

Książka - jako pierwsza na naszym rynku wydawniczym - zawiera wszechstronną analizę niezawisłości sędziowskiej w różnych kontekstach ustrojowych i przedstawia współczesne zagrożenia dla jej gwarancji. Poruszona problematyka zyskała znacząco na ak ...

Zobacz Procedura budżetowa we współczesnym prawie konstytucyjnym
Procedura budżetowa we współczesnym prawie konstytucyjnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381242479 Wydanie 2018

Głównym celem podjętych w publikacji analiz jest odpowiedź na pytanie, czy zakres i sposób unormowania procedury budżetowej w konstytucjach państw UE zapewnia w wystarczającym stopniu optymalne warunki formalne do jej przeprowadzenia. Analizując to za ...

Zobacz Szkoła uczenia się
Szkoła uczenia się

Wolters Kluwer Isbn 9788381243513 Wydanie 2018

Szkoła stoi na progu istotnych zmian, których głównym powodem są m.in. nowe oczekiwania uczniów sygnalizujących potrzebę zrozumienia celowości podejmowanych działań, szacunku dla ich autonomii i traktowania w jaki sposób partnerów w pracy nad ich ...

Zobacz Ustawa o grach hazardowych Komentarz
Ustawa o grach hazardowych Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788380923904 Wydanie 2018

Przepisy o grach hazardowych zawierają jednocześnie instytucje prawne właściwe prawu administracyjnemu, prawu finansowemu, publicznemu prawu gospodarczemu czy prawu karnemu. W wielu przypadkach ustawa o grach hazardowych z 2009 r. (wielokrotnie nowelizowan ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych w praktyce
Prawo zamówień publicznych w praktyce

Wolters Kluwer Isbn 9788381242134 Wydanie 2018

Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji ustawowych, pomaga je zrozumieć, obrazuje prawdziwe p ...

Zobacz Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018
Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018

Wolters Kluwer Isbn 9788381244640 Wydanie 2018

W książce o wynagrodzeniach na 2018 rok zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów. Szczególną uwagę poświęcono składnikom wynagrodzenia, odprawom, odszkodowaniom i wynagrodzeniu za pracę wadliwą, a także wynagrodzeniu za czas ...

Zobacz Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Wolters Kluwer Isbn 9788381243469 Wydanie 2018

Książka to kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikowi. Autorka omawia konstrukcję prawną wszystkich rodzajów ryzyka niezdolności do pracy oraz ...