Wolters Kluwer

Zobacz Gospodarka i obrót nieruchomościami
Gospodarka i obrót nieruchomościami

Wolters Kluwer Isbn 9788381244329 Wydanie 2018

Opracowanie zawiera wzory pism i umów dotyczące różnych aspektów gospodarki nieruchomościami. Autorzy komentarza poruszyli w książce m.in. takie zagadnienia, jak:- - prawo do nieruchomości,- księgi wieczyste,- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe ...

Zobacz Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Wolters Kluwer Isbn 9788381071956 Wydanie 2017

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia przedstawiono ...

Zobacz RODO Przewodnik ze wzorami
RODO Przewodnik ze wzorami

Wolters Kluwer Isbn 9788381246378 Wydanie 2018

W książce w praktyczny sposób wyjaśniono przepisy RODO, wskazano wiele dokumentów i rozwiązań, dzięki którym czytelnik będzie mógł postępować zgodnie z tą regulacją unijną. Autorzy wykorzystali opinie Grupy Roboczej Art. 29 oraz GIODO, normy I ...

Zobacz Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem
Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem

Wolters Kluwer Isbn 9788380928879 Wydanie 2017

Stan prawny komentarza to 31 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. W książce przedstawiono 340 wzorów pism z zakresu prawa ...

Zobacz Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Wolters Kluwer Isbn 9788381245944 Wydanie 2018

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. W książce autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i innych publicz ...

Zobacz RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz
RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381240147 Wydanie 2017

W komentarzu do RODO znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Zmienione regulacje bę ...

Zobacz Zbiór karny PLUS 2018
Zbiór karny PLUS 2018

Wolters Kluwer Isbn 9788381246682 Wydanie 2018

Stan prawny na 04.2018 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 11) KODEKS KARNY - od 19 stycznia 2018 r. – ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 20) - od 1 marca 2018 r. – ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ...

Zobacz Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy
Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

Wolters Kluwer Isbn 9788381244541 Wydanie 2018

Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.: - ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających Prawo ...

Zobacz Arkusz organizacji pracy przedszkola
Arkusz organizacji pracy przedszkola

Wolters Kluwer Isbn 9788381245432 Wydanie 2018

Arkusz organizacji to jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania przedszkoli. Jest opracowywany na dany rok szkolny i zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów w danym przedszkolu, godzin zajęć oraz przydział tych g ...

Zobacz Arkusz organizacji pracy szkoły
Arkusz organizacji pracy szkoły

Wolters Kluwer Isbn 9788381245456 Wydanie 2018

Arkusz organizacji to jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej. Jest opracowywany na dany rok szkolny i zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów w danej szkole, godzin zajęć oraz pr ...