Wiedza i Praktyka

Zobacz Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r
Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326969881 Wydanie 2018

Komentarz zawiera kompleksową analizę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem najnowszych regulacji. Autorem jest doświadczony praktyk w stosowaniu prawa podatkowego. W tej publikacji poddano gruntownej analizie przepisy ustawy o ...

Zobacz Informator kadrowego 2018
Informator kadrowego 2018

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326968204 Wydanie 2018

82 tabele i zestawienia – wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia - związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, w ...

Zobacz Składki 2018 zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS
Składki 2018 zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326968631 Wydanie 2018

Poznaj zmiany w składkach wynikające z podniesienia płacy minimalnej od 1 stycznia 2018 r. i ze zmiany wielu przepisów. Przekonaj się, jak rozliczać wszystkie składki w 2018 roku. Rok 2018 przynosi istotne modyfikacje w zakresie szeroko pojętych ubezpi ...

Zobacz klasyfikacja budżetowa 2018
klasyfikacja budżetowa 2018

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326969263 Wydanie 2018

Podziałki klasyfikacji budżetowej na 2018 rok oraz porady, jak kwalifikować dochody i wydatki do konkretnych paragrafów. Książka zawiera tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz załączników do ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych
Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326969249 Wydanie 2018

Polityka rachunkowości na 2018 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy ...

Zobacz Systemy alarmowe w wojsku według Norm Obronnych
Systemy alarmowe w wojsku według Norm Obronnych

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326970276 Wydanie 2018

Publikacja przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z wykorzystaniem Norm Obronnych do tworzenia i administrowania systemami alarmowymi w wojsku. Między innymi opisuje, co różni wymagania norm wojskowych od wymagań cywilnych, jakie zapisy wpływaj ...

Zobacz Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018
Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326970177 Wydanie 2018

Książka, która wyczerpująco prezentuje problematykę rozliczania czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018 roku. Autentyczne przykłady z praktyki pokazują najbardziej efektywne sposoby planowania i rozliczania czasu pracy (w tym nadgodzin, dyżurów, u ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2017 rok
Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2017 rok

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326970139 Wydanie 2018

Książka została przygotowana głównie z myślą o pracownikach służb finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym głównych księgowych, jako praktyczny przewodnik, który ma ułatwić prace związane z zamknięciem roku i p ...

Zobacz Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2017/2018
Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2017/2018

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326970283 Wydanie 2018

Publikacja ułatwia prowadzenie działalności socjalnej w placówkach oświatowych. Pomaga uniknąć błędów w zarządzaniu ZFŚS w szkole oraz niezgodnych z przepisami zapisów w regulaminie szkolnego funduszu. Pokazuje jakie zastosować metody, aby zaoszc ...

Zobacz Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian
Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326969928 Wydanie 2018

W książce z kodeksu pracy znajdziesz ujednolicony tekst ustawy Kodeksu pracy (wg. stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r.) wraz odesłaniem do przepisów wykonawczych oraz komentarzem do ostatnio wprowadzonych nowelizacji przepisów. Opracowanie dedykowane jest ...