Wiedza i Praktyka

Zobacz Informator kadrowego 2019
Informator kadrowego 2019

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326978548 Wydanie 2018

82 tabele i zestawienia wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wynagro ...

Zobacz RODO w sektorze publicznym 55 kluczowych porad
RODO w sektorze publicznym 55 kluczowych porad

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326978692 Wydanie 2018

Publikacja przydatna dla każdej osoby pracującej w podmiocie publicznym, urzędach różnego szczebla oraz odpowiednio ADO, IOD i pozostałych pracowników jednostek, którzy w codziennej pracy przetwarzają dane osobwe. Dowiedz się, w jaki sposób zadabś ...

Zobacz Czas pracy 2018 Przepisy z praktycznym komentarzem
Czas pracy 2018 Przepisy z praktycznym komentarzem

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326979279 Wydanie 2019

Komentarz dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy \"Czas pracy 2019\". Kładzie nacisk na zastosowanie przepisów w praktyce, wzory, przykłady (także przykłady obliczeń), grafiki na konkretnych miesiącach 2019 roku. Komentarz do przepisów kodeksowych \" ...

Zobacz Urlopy 2018 Przykłady wyliczenia wzory
Urlopy 2018 Przykłady wyliczenia wzory

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326974410 Wydanie 2018

Dzięki temu komentarzowi rozstrzygniecie Państwo wiele dylematów z praktyki, m.in. dotyczących:- urlopu w pierwszym roku pracy, – urlopu proporcjonalnego, – planowania i udzielania urlopów, – postępowania z urlopami zaległymi, – liczenia wynagro ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych
Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326979262 Wydanie 2019

Polityka rachunkowości na 2019 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy ...

Zobacz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie obowiązki pracodawcy
e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie obowiązki pracodawcy

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326979835 Wydanie 2018

Dzięki wprowadzeniu e-zwolnień lekarskich pracodawca nie musi teraz czekać kilka dni na informację, czy pracownik jest nieobecny w pracy z powodu choroby i w jaki sposób długo ta absencja będzie trwała. Dowiaduje się o tym bardzo szybko – gdy tylko ...

Zobacz Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad
Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326979842 Wydanie 2018

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły i placówki organizują wycieczki oraz imprezy na nowych zasadach. Książka Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Organizacja, dokumentacja, terminy to kompendium wiedzy, dzięki któremu każdy dyrektor i nauczyc ...

Zobacz Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń
Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326979330 Wydanie 2018

Książka przedstawia zawarte w przepisach i Polskich Normach wymagania dotyczące sprawdzeń instalacji elektrycznych. Prezentuje informacje na temat maksymalnych okresów, jakie można przyjąć pomiędzy kontrolami instalacji w różnych obiektach. Podaje t ...

Zobacz Vademecum pism i umów dla Prezesa spółki z oo
Vademecum pism i umów dla Prezesa spółki z oo

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326971723 Wydanie 2018

W publikacji znajdziesz wzory najważniejszych dokumentów w spółce z o.o. oraz praktyczne porady i wskazówki związane z przygotowywaniem dokumentów. Każdy wzór opatrzony jest przejrzystym komentarzem, który opisuje sposób wypełnienia dokumentu. Podp ...

Zobacz Kalendarz Księgowego 2019
Kalendarz Księgowego 2019

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326977541 Wydanie 2018

Publikacja zawiera praktyczny kalendarz w formacie B5. Każdy miesiąc poprzedzony jest praktycznym zestawieniem terminów z danego miesiąca, o których pamiętać musi każdy księgowy. Kalendarze - książkowe tygodniowe ...