Wiedza i Praktyka

Zobacz Elektronizacja zamówień publicznych + DVD
Elektronizacja zamówień publicznych + DVD

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326974069 Wydanie 2018

Przed 18 października 2018 r. zamawiający muszą dostosować swoje systemy informatyczne do nowych warunków, w jakich mają obowiązek prowadzić procedurę. Muszą także zmodyfikować zapisy siwz. Wykonawcy z tych nowych rozwiązań będą musieli korzyst ...

Zobacz Komputer i Internet dla początkujących
Komputer i Internet dla początkujących

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326973819 Wydanie 2018

Ta książka jest bogatym źródłem przydatnych informacji na temat korzystania z komputera i Internetu. Podczas lektury poznasz bliżej m.in. przeglądarki internetowe czy programy do wysyłania wiadomości e-mail. Dzięki przedstawieniu wiedzy w krótkiej f ...

Zobacz Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326968600 Wydanie 2018

Z książki Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018 dowiesz się, w jaki sposób dokonywać potrąceń z różnego rodzaju świadczeń pracowniczych od 1 stycznia i 1 marca 2018 r. ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326973406 Wydanie 2018

Prawo zamówień publicznych – interpretacje, porady, komentarze, rekomendacje to zbiór tekstów, które odpowiadają na pytania, w jaki sposób w praktyce przygotować i przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia publicznego. Porusza kwestie zwi ...

Zobacz Wzory dokumentów dla biur rachunkowych 2018
Wzory dokumentów dla biur rachunkowych 2018

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326973901 Wydanie 2018

Książka zawiera wzory pism i umów niezbędnych przy rozliczaniu klientów biura rachunkowego. Do publikacji dołączona jest płyta CD z gotowymi wzorami, dzięki którym będziesz pracować na gotowych wzorach pism. W publikacji znajdziesz m.in. wzór umow ...

Zobacz Informator kadrowego 2017
Informator kadrowego 2017

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326956249 Wydanie 2016

80 tabel i zestawień – wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia - związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wyn ...

Zobacz Podstawa wymiaru zasiłków 2017
Podstawa wymiaru zasiłków 2017

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326957420 Wydanie 2016

W książce znajdziesz praktyczne informacje i wskazówki na temat zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa. Sprawdzisz, z jakiego okresu brać pod uwagę przychód, które składniki wynagrodzenia (premie, nagrody, dodatki, ...

Zobacz 5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Urlopy związane z rodzicielstwem dni opieki nad dzieck
5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Urlopy związane z rodzicielstwem dni opieki nad dzieck

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326945250 Wydanie 2016

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 r. - to kompleksowe zestawienie nowości kadrowych, jakie szkoły są zobowiązane stosować od 2 stycznia i 22 lutego 2016 r. Zbiór przykładów i wyjaśnień ekspertów ułatwi wdrożenie nowych przepisów i ich dosto ...

Zobacz Firma transportowa krok po kroku
Firma transportowa krok po kroku

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326946721 Wydanie 2016

Prowadzenie działalności transportowej wymaga nie tylko znajomości wszystkich potrzebnych regulacji prawnych, ale także wiedzy na temat finansów i sprawnego zarządzania firmą. To pozwoli zaoszczędzić niepotrzebne wydatki. Ksiażka zawiera wiele prakty ...

Zobacz Kierowca w firmie
Kierowca w firmie

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326946707 Wydanie 2016

Każda firma wykonująca przewozy nie obejdzie się bez podstawowego ogniwa, jakim jest kierowca. Warto wiedzieć, na jakich zasadach zatrudnić kierowcę oraz jakie będą konsekwencje tego wyboru. Kwestia rozliczania podróży służbowych także nie należy ...