Oficyna Prawa Polskiego

Zobacz Sprawozdanie finansowe za 2018 rok krok po kroku
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok krok po kroku

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326977510 Wydanie 2018

Sporządzając sprawozdanie finansowe za mijający rok, możemy wybrać jeden z kilku przewidzianych przez ustawodawcę wariantów. Wybierz najbardziej korzystną dla Twojej firmy metodę zamknięcia roku, korzystając ze wskazówek naszego eksperta. Jednym z ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz praktyczny
Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326977626 Wydanie 2018

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniania, oceny pracy, awansu zawodowego, płac i urlopó ...

Zobacz Dokumentacja ochrony danych osobowych według RODO
Dokumentacja ochrony danych osobowych według RODO

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326961809 Wydanie 2018

Publikacja, która wyczerpująco przedstawia problematykę prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO). Przykładowe wzory dokumentów, dostępne także w wersji edytowalnej n ...

Zobacz Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2017 roku Jak uniknąć błędów praktyczne wskazówki
Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2017 roku Jak uniknąć błędów praktyczne wskazówki

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326955099 Wydanie 2016

W książce Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2017 roku. Jak uniknąć błędów znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, które zadaje sobie kadra zarządzająca oraz specjaliści do spraw kadr w zakresie rozliczania czasu pracy w placówk ...

Zobacz Kiedy można podpisać umowę o dzieło a kiedy jest możliwe jedynie zlecenie
Kiedy można podpisać umowę o dzieło a kiedy jest możliwe jedynie zlecenie

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326946912 Wydanie 2016

Umowę o dzieło można zawrzeć tylko wtedy, gdy jej przedmiotem jest osiągnięcie konkretnego rezultatu, który jest indywidualny (niepowtarzalny) – w jaki sposób np. napisanie konkretnego artykułu na zamówienie opierające się na określonej tematyce ...

Zobacz Informator księgowego 2016 St prawny 05/16
Informator księgowego 2016 St prawny 05/16

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326950537 Wydanie 2016

NOWOŚĆ 2016! Publikacja Informator księgowego 2016 to ponad 80 stron tabel, zestawień, wskaźników, które są prawdziwym dobrodziejstwem dla każdej księgowej. W tej publikacji zebraliśmy wszystkie najważniejsze wskaźniki i stawki potrzebne w pracy n ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych 2016 Teksty ustaw i rozporządzeń
Prawo zamówień publicznych 2016 Teksty ustaw i rozporządzeń

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326943836 Wydanie 2016

Codzienne obowiązki uczestników postępowań o zamówienie publiczne: zarówno po stronie zamawiających, w jaki sposób i wykonawców wymagają stałego monitorowania zmian prawnych. Wygodny, w kieszonkowym formacie zbiór aktów prawnych: znowelizowanej us ...

Zobacz Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacji Najważniejsze zasady i praktyczne przykłady
Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacji Najważniejsze zasady i praktyczne przykłady

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326957550 Wydanie 2016

Właściwe sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia to korzyści tak dla zamawiających w jaki sposób wykonawców. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. w znacznej mierze zmieniła dotychczasowy schemat konstruowania takiego opisu. ...

Zobacz Odpowiedzialność członków zarządu spółki z oo Zarządzanie bez ryzyka
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z oo Zarządzanie bez ryzyka

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326957871 Wydanie 2016

Wszystkie niezbędne zagadnienia, od przesłanek odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o., do poszczególnych rodzajów odpowiedzialności – cywilnej, karnej, karnoskarbowej - przedstawione są w zwięzłej formie i omówione przystępnym języ ...

Zobacz Żywienie w przedszkolu
Żywienie w przedszkolu

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326958267 Wydanie 2016

W tej publikacji szczegółowo omawiamy wymagania odnośnie do żywienia zbiorowego wynikające z nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z 26 lipca 2016 r. W książce podpowiadamy w jaki sposób konstruować jadłospisy zarówno dla dzieci bez alergii ja ...