Kolonia Limited - Wrocław

Zobacz Prawo administracyjne Boć Jan
Prawo administracyjne Boć Jan

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 9788360631539 Wydanie 2010

Boć Jan z wyd. Kolonia Limited zawarł w książce z prawa administracyjnego poniższe pojęcia:- Pojęcie administracji;- Prawo administracyjne (pojęcia i budowa, cechy);- Źródła prawa administracyjnego (prawo międzynarodowe, unii europejskiej, wewnętr ...

Zobacz Administracja i prawo administracyjne Słownik polsko-angielski
Administracja i prawo administracyjne Słownik polsko-angielski

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 9788360631522 Wydanie 2011

Zawiera około 25 tysięcy haseł i jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym. Niewątpliwie wypełnia istniejącą lukę i powinien okazać się pożyteczny w sytuacji kształtowania się ponadnarodowych przestrzeni administracyjnych, w który ...

Zobacz Techniki decyzyjne i organizatorskie
Techniki decyzyjne i organizatorskie

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 8388166549 Wydanie 2003

Książka poświęcona jest technikom decyzyjnym i organizatorskim, czyli szczegółowo opisanym sposobom postępowania nadającym się do wielokrotnego wykorzystania w decydowaniu i organizowaniu, i została pomyślana jako podręcznik towarzyszący wykładow ...

Zobacz Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć
Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 9788360631324 Wydanie 2009

Prezentowany tom przedstawia przemyślenia będące wyrazem najnowszych nurtów i tendencji podejmowanych w nauce prawa administracyjnego. Studia, które oddajemy do rąk czytelników ukazują stan doktryny wobec najnowszych problemów i wyzwań współczesnej ...

Zobacz Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego
Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 9788360631270 Wydanie 2009

Zaprezentowane w zbiorze teksty różnych autorów mają w pierwszej kolejności pomóc studentom studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych w zrozumieniu istoty wielowymiarowej natury organizacji społeczeństwa obywatelskiego, złożoności proc ...

Zobacz Lecznicze środki zabezpieczające w polskim prawie karnym i praktyka ich wykonywania
Lecznicze środki zabezpieczające w polskim prawie karnym i praktyka ich wykonywania

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 978836063131X Wydanie 2009

...

Zobacz Państwowa Administracja Gospodarcza
Państwowa Administracja Gospodarcza

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 9788360631300 Wydanie 2008

Publikacja przeznaczona dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych z prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oddzielne rozdzia ...

Zobacz Aktualne zagadnienia prawa publicznego w Niemczech i Polsce
Aktualne zagadnienia prawa publicznego w Niemczech i Polsce

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 9788360631164 Wydanie 2009

Zawiera prace doktorantów polskich i niemieckich oraz artykuły powstałe na podstawie ukończonych już rozpraw doktorskich stanowi kolejny drugi tom w Serii Prawo publiczne porównawcze. Seria ta od 2008 r. jest wydawana przez międzynarodowy zespół z Uni ...

Zobacz Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego
Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 9788360631515 Wydanie 2010

Stan prawny aktów normatywnych badanych w niniejszej pracy oceniany jest na dzień 1 lipca 2010 r. Jednakże analizowane przepisy mają przede wszystkim stanowić ilustrację prezentowanych w pracy poglądów i tez. Celem pracy było bowiem przede wszystkim w ...

Zobacz Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski
Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 9788360631461 Wydanie 2011

Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski Materiały do ćwiczeń ...