Infor

Zobacz Finanse publiczne Komentarz do ustawy
Finanse publiczne Komentarz do ustawy

Infor Isbn 9788365789525 Wydanie 2017

Finanse publiczne. Komentarz do ustawy zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wzbogacone o orzecznictwo, przykłady oraz wzory dokumentów. Uwzględnia - wchodzące w życie 28 kwietnia 2017 r ...

Zobacz Audyt projektu ze środków unijnych
Audyt projektu ze środków unijnych

Infor Isbn 9788381373081 Wydanie 2018

Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz błędy i niepr ...

Zobacz Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym

Infor Isbn 9788381373180 Wydanie 2018

Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO. ...

Zobacz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu + aktywne druki na pendrivie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu + aktywne druki na pendrivie

Infor Isbn 9788381370257 Wydanie 2018

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Publikacja zawiera: Gotową do zastosowania procedurę zawierającą informacje o: - sposo ...

Zobacz Wynagradzanie pracowników samorządowych
Wynagradzanie pracowników samorządowych

Infor Isbn 9788381373043 Wydanie 2018

Publikacja kompleksowo omawia wszystkie składniki wynagrodzenia otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w samorządzie, poczynając od płacy zasadniczej, przez dodatki, aż po premie. Książka uwzględnia najnowsze rozporządzenie z 15 maja 2018 r. w s ...

Zobacz KŚT ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010
KŚT ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010

Infor Isbn 9788381373012 Wydanie 2018

Książka jest opracowaniem w formie tabelarycznej. Zawiera Klasyfikację Środków Trwałych z uwzględnieniem rocznych stawek amortyzacji obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z publikacji dział Schemat Kla ...

Zobacz Uprawnienia rodziców w pracy
Uprawnienia rodziców w pracy

Infor Isbn 9788381373173 Wydanie 2018

Książka w kompleksowy sposób opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Wyjaśnia również, kiedy i jaka umowa ...

Zobacz Zespół 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenieZespół 5 Koszty według typu działalności i ich
Zespół 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenieZespół 5 Koszty według typu działalności i ich

Infor Isbn 9788381373371 Wydanie 2018

Piąty z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach dwóch zespołów: 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie oraz 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.: - na czym polega ujmo ...

Zobacz Świadczenia na rzecz pracowników Podatki ZUS Ewidencja
Świadczenia na rzecz pracowników Podatki ZUS Ewidencja

Infor Isbn 9788381373166 Wydanie 2018

W ramach prowadzonej działalności socjalnej pracodawcy często przyznają swoim pracownikom dodatkowe świadczenia. Katalog oferowanych usług jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim np. bony towarowe, talony, bilety na imprezy kulturalne, paczki dla dziec ...

Zobacz Uprawnienia rodziców w pracy urlopy zasiłki świadczenia
Uprawnienia rodziców w pracy urlopy zasiłki świadczenia

Infor Isbn 9788381373142 Wydanie 2018

Uprawnienia rodziców w pracy - urlopy, zasiłki, świadczenia ...