Infor

Zobacz PIT 2018 Komentarz
PIT 2018 Komentarz

Infor Isbn 9788365947260 Wydanie 2018

PIT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2018 r. Przewidywany termin wydania publikacji to marzec 2018 r. Niniejsza publikacja to nie ...

Zobacz PIT-y i ulgi podatkowe 2017
PIT-y i ulgi podatkowe 2017

Infor Isbn 9788365887894 Wydanie 2018

Komplet informacji – jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2017 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych. Publikacja składa się z instrukcji:- prawidłowego sporządzania PIT-8C, PIT-11 przez płatników,- poprawnego wypełniania PIT-28, PIT-36, PIT ...

Zobacz Jak przygotować się do zmian 2019
Jak przygotować się do zmian 2019

Infor Isbn 9788381374392 Wydanie 2018

Publikacja zawiera zestawienie informacji o planowanych na 2019 r. zmianach w przepisach podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, do których warto się przygotować. Opracowanie z pewnością ułatwi wdrożenie i zastosowanie nowych przepisów. Autorzy o ...

Zobacz PKPIR 2019
PKPIR 2019

Infor Isbn 9788381374163 Wydanie 2019

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2019 roku. W książce Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2019 omówiono:- rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofin ...

Zobacz Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku

Infor Isbn 9788381374125 Wydanie 2018

Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych będzie bezpośrednio chronione przed potrąceniami na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do kwoty 14,70 zł wzrośnie minimalna stawka godzinowa, jak ...

Zobacz Psychologiczny GPS
Psychologiczny GPS

Infor Isbn 9788381374064 Wydanie 2018

Zastanawiałeś się, w jaki sposób to się dzieje, że niektórzy ludzie mają udane związki i są zadowoleni ze swojej pracy, a inni mają wieczne poczucie, że w ich życiu prywatnym i zawodowym wszystko idzie w jaki sposób po grudzie? To, czy jesteś w ...

Zobacz Klasyfikacja budżetowa 2019 Gąsiorek
Klasyfikacja budżetowa 2019 Gąsiorek

Infor Isbn 978838137386 Wydanie 2018

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują istotne zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niektóre pod ...

Zobacz Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków

Infor Isbn 9788381374286 Wydanie 2018

Obowiązkiem pracodawcy lub zleceniodawcy jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika albo wierzytelności zleceniobiorcy na podstawie zawiadomienia organów administracji państwowej i komorników. Publikacja jest praktycznym poradnikiem, w którym ...

Zobacz Dokumentacja kadrowa
Dokumentacja kadrowa

Infor Isbn 9788381370219 Wydanie 2018

Książka o dokumentacji kadrowej na 2019 rok jako pierwsza na rynku zawiera szczegółowy i praktyczny komentarz do nowych przepisów umożliwiających od 1 stycznia 2019 r. prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej oraz skracających okres przechowywa ...

Zobacz Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Infor Isbn 9788381374323 Wydanie 2018

Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ...