Infor

Zobacz PIT 2018 Komentarz
PIT 2018 Komentarz

Infor Isbn 9788365947260 Wydanie 2018

PIT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2018 r. Przewidywany termin wydania publikacji to marzec 2018 r. Niniejsza publikacja to nie ...

Zobacz CIT 2018 komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
CIT 2018 komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Infor Isbn 978836598621 Wydanie 2018

PRZEDSPRZEDAŻ - Wysyłka po 22 stycznia 2018 r. Początek 2018 r. przyniósł wyjątkowo dużo zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – jest to najszerzej znowelizowana ustawa podatkowa. Nasza publikacja ma na celu przybliżenie, wyja ...

Zobacz Kasy fiskalne 2018
Kasy fiskalne 2018

Infor Isbn 9788365947048 Wydanie 2018

Publikacja przedstawia kompleksowo zasady ewidencjonowania na kasach fiskalnych w 2018 r. Można się z niej dowiedzieć: - Kto może korzystać ze zwolnienia w 2018 r. - Jak rozpocząć ewidencjonowanie na kasie fiskalnej - Jak uzyskać ulgę na zakup kasy - ...

Zobacz Działalność spółek z oo w uchwałach wspólników
Działalność spółek z oo w uchwałach wspólników

Infor Isbn 9788381373753 Wydanie 2018

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje decyzje przez swoje organy: zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Kto jednak konkretnie podejmuje decyzje i w jakiej formie? Przystępnie i kompleksowo wyjaśnia tę k ...

Zobacz Rachunkowość w oświacie
Rachunkowość w oświacie

Infor Isbn 9788381373623 Wydanie 2018

Specyfika wymagań wobec rachunkowości jednostek oświatowych sprawia, że osoby zajmujące się finansami tych podmiotów nierzadko borykają się z trudnościami i poszukują specjalistycznej i aktualnej informacji na ten temat. Rachunkowość w oświacie w ...

Zobacz Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym
Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym

Infor Isbn 9788381373692 Wydanie 2018

Jest to pierwsza dostępna na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 22 s ...

Zobacz Ewidencja pozabilansowa po zmianach
Ewidencja pozabilansowa po zmianach

Infor Isbn 9788381373821 Wydanie 2018

Ósmy z serii Poradników dotyczy ewidencji pozabilansowej prowadzonej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych na kontach zespołu 9, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont, w ...

Zobacz Firma w spadku zarząd sukcesyjny
Firma w spadku zarząd sukcesyjny

Infor Isbn 9788381373807 Wydanie 2018

Temat sukcesji jest dla polskich przedsiębiorców ważny, ale często jednak nieznany lub nie do końca zrozumiały. Dopiero po uświadomieniu im na realnych przykładach wagi tego tematu można spotkać się z ogromem pytań i chęcią podejmowania stosownyc ...

Zobacz Podróże służbowe
Podróże służbowe

Infor Isbn 9788381373814 Wydanie 2018

Z działalnością gospodarczą nierozerwalnie związane są wyjazdy służbowe (delegacje), zarówno właściciela firmy w jaki sposób i jego pracowników. Rozliczanie podróży służbowych, zwłaszcza zagranicznych, nierzadko stwarza wiele problemów. Praw ...

Zobacz Umowy terminowe Jak zatrudniać pracowników
Umowy terminowe Jak zatrudniać pracowników

Infor Isbn 9788381373616 Wydanie 2018

Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Publikacja w przystępny sposób oma ...