C.H. Beck

Zobacz Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy
Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy

C.H. Beck Isbn 9788325597900 Wydanie 2017

Książka zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli: właściwym określeniem zakresu zaskarżenia, prawidłową redakcją zarzutów apelacyjnych i wniosków końcowych. Przy praktyc ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego
Kodeks postępowania administracyjnego

C.H. Beck Isbn 9788381288361 Wydanie 2018

Stan prawny: 1 września 2018 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 25.11.2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1629) Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...

Zobacz Internet Informacja przestrzenna Spatial Information
Internet Informacja przestrzenna Spatial Information

C.H. Beck Isbn 9788381581578 Wydanie 2018

Infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje – według polskiej ustawy implementującej dyrektywę INSPIRE – zbiory danych przestrzennych występujące w postaci elektronicznej. Organy publiczne i inne podmioty przez nie upoważnione tworzą i obsługu ...

Zobacz Kodeks drogowy
Kodeks drogowy

C.H. Beck Isbn 9788381580434 Wydanie 2018

Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...

Zobacz Prawo przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców

C.H. Beck Isbn 9788381581981 Wydanie 2018

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy. TWOJE PRAWO ...

Zobacz Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

C.H. Beck Isbn 9788325597412 Wydanie 2017

Podręcznik Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące

C.H. Beck Isbn 9788381285346 Wydanie 2018

Stan prawny: 17 stycznia 2018 r.– zawiera zmiany wchodzące w życie 3.04.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) oraz 30.04.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) – oznaczono podwójnym stanem prawnym. Publikacja zawiera:- Kodeks postępowania cywilnego- Dochodzeni ...

Zobacz Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro
Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro

C.H. Beck Isbn 9788381288873 Wydanie 2018

Praca jest poświęcona depozytom gospodarstw domowych – ich roli w zakresie kształtowania płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro. W szczególności omówiono dostępność i stabilność depozytów gospodarstw domowych oraz ich znaczenie ...

Zobacz Sport a przestępczość zorganizowana
Sport a przestępczość zorganizowana

C.H. Beck Isbn 9788381287647 Wydanie 2018

Opracowania zawarte w książce stanowią pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Sport a przestępczość zorganizowana, która odbyła się w dniach 16–17 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ...

Zobacz The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics
The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics

C.H. Beck Isbn 9788381580397 Wydanie 2018

Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat dylematu moralnego w kontekście etyki prawniczej. W pierwszej części monografii (teoretycznej), autorzy prezentują pojęcie dylematu na gruncie metaetyki oraz możliwości jego zastosowania w praktyce zawo ...