C.H. Beck

Zobacz Kodeks karny Część szczególna Art. 252–316 Komentarz
Kodeks karny Część szczególna Art. 252–316 Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325595845 Wydanie 2017

Praktyczny komentarz do artykułów 252–316 Kodeksu karnego. W sposób czytelny i syntetyczny omawia najważniejsze kwestie związane z wykładnią ww. przepisów Kodeksu karnego. Autor omawiając poszczególne artykuły skupia się na najważniejszych zagad ...

Zobacz Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych

C.H. Beck Isbn 9788381283847 Wydanie 2018

Stan prawny: 17 stycznia 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Zobacz Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług
Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług

C.H. Beck Isbn 9788381281751 Wydanie 2018

Książka prezentuje alternatywny dla Unii Europejskiej, i zarazem dla Polski, prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Obecnie panujący system jest nieefektywny (także fiskalnie), a przede wszystkim niezwykle chaotyczny i sk ...

Zobacz Zdolność procesowa w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych
Zdolność procesowa w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych

C.H. Beck Isbn 9788381285711 Wydanie 2018

Praca stanowi wnikliwą i wieloaspektową analizę problematyki zdolności procesowej w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych. W pracy podjęto szereg kluczowych zagadnień związanych przede wszystkim z określeniem pojęcia i charakteru p ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

C.H. Beck Isbn 9788381285353 Wydanie 2018

Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najwa ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych

C.H. Beck Isbn 9788381283816 Wydanie 2018

Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 30.4.2018 r., które wynikają z ustawy z dnia 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 650 ...

Zobacz Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej
Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej

C.H. Beck Isbn 9788381282185 Wydanie 2018

W kontekście problemów demograficznych stojących przed Europą, związanych ze starzeniem się społeczeństw i systematycznie wzrastającymi wydatkami na opiekę zdrowotną, technologie informacyjno-komunikacyjne mogą pomóc w zwiększeniu efektywności p ...

Zobacz Prawo sportowe
Prawo sportowe

C.H. Beck Isbn 9788381282390 Wydanie 2018

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa sportowego, porządkujące rozważania co do głównych zagadnień prawnych w tym zakresie. Zawarty w niej wykład prowadzony jest wedle standardów przyjętych w literaturze zachodniej, stanowiąc obszerne i ...

Zobacz Videotestament Prawo spadkowe wobec nowych technologii
Videotestament Prawo spadkowe wobec nowych technologii

C.H. Beck Isbn 9788381281157 Wydanie 2018

Monografia jest próbą ustalenia wpływu rozwoju techniki na narzędzia prawne mogące posłużyć spadkodawcy do kształtowania stosunków społecznych mortis causa. Autor spogląda na dotychczasowe instrumenty będące w dyspozycji spadkodawcy, tak przez pr ...

Zobacz Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika

C.H. Beck Isbn 9788381286336 Wydanie 2018

Niniejsza monografia dotyczy jednego z aspektów ochrony stabilizacji zatrudnienia, jakim jest kwestia wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika. Opracowanie zawiera kompleksową analizę założeń teoretycznyc ...