C.H. Beck

Zobacz Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori
Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori

C.H. Beck Isbn 9788381288910 Wydanie 2018

W każdym państwie prawo zna instrumenty, których celem jest ochrona szczególnych interesów i wartości własnego porządku prawnego. W obszarze prawa prywatnego, takim instrumentem jest klauzula porządku publicznego (ordre public, public policy). Klauzul ...

Zobacz Obrona przez kulturę
Obrona przez kulturę

C.H. Beck Isbn 9788381287616 Wydanie 2018

Publikacja jest wynikiem badań Autorki nad anglosaską koncepcją cultural defense związaną z przestępstwami motywowanymi kulturowo. Czyny zabronione motywowane kulturą mniejszościową nie są w Polsce zjawiskiem nowym, ale nie były dotąd przedmiotem s ...

Zobacz Prawo sportowe
Prawo sportowe

C.H. Beck Isbn 9788381289092 Wydanie 2018

. ...

Zobacz Przedsiębiorca zagraniczny
Przedsiębiorca zagraniczny

C.H. Beck Isbn 9788381286251 Wydanie 2018

Przedmiotem monografii jest problematyka administracyjnoprawna dotycząca przedsiębiorcy zagranicznego jako zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej. W ramach monografii omówiono prawnie złożone pojęcie przedsiębiorcy zagranicznego, które łą ...

Zobacz Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty
Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty

C.H. Beck Isbn 9788325595463 Wydanie 2017

Aż 220 wzorów aktów notarialnych z komentarzem, orzecznictwem i kosztami. Dodatkowo, edytowalne wersje wzorów na płycie CD. Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty to publikacja zawierająca 220 wzorów aktów notarialnych najczęści ...

Zobacz Umowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej
Umowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej

C.H. Beck Isbn 9788381288231 Wydanie 2018

Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie problematyki umów dotyczących spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej. ...

Zobacz Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej
Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej

C.H. Beck Isbn 9788381287401 Wydanie 2018

Prezentowana publikacja dotyczy szeregu istotnych na gruncie prawa spółek i prawa cywilnego zagadnień wiążących się z problematyką nieważności uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej. W pracy poruszono m.in. takie kwestie jak: charakter prawny uc ...

Zobacz Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w perspektywie prawnomiędzynarodowej
Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w perspektywie prawnomiędzynarodowej

C.H. Beck Isbn 9788381284691 Wydanie 2018

Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z zakresu szeroko rozumianej problematyki międzynarodowego prawa publicznego w kontekście skomplikowanych kwestii wiążących się z jednej strony z regulacją prawną zarządzania zasobami ropy naftowej ...

Zobacz Międzynarodowe unikanie opodatkowania Wybrane zagadnienia
Międzynarodowe unikanie opodatkowania Wybrane zagadnienia

C.H. Beck Isbn 9788325594831 Wydanie 2017

Już na samym wstępnie należy stwierdzić, że dobrze się stało, że na polskim rynku wydawnictw zwartych pojawi się opracowanie dotyczące międzynarodowych aspektów unikania opodatkowania. Jest to cenna inicjatywa, która dotyczy bardzo aktualnego prob ...

Zobacz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325595593 Wydanie 2017

Komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Kolejne 5. wydanie komenta ...